Lubbers: kleine kans op vestiging EG-instelling

DEN HAAG, 15 OKT. De kans dat Nederland een belangrijke nog op te richten instelling van de Europese Gemeenschap krijgt is niet groot. Minister-president Lubbers heeft gisteren in de Tweede Kamer gezegd geen informatie te hebben die erop wijst dat Nederland een grote EG-organisatie krijgt toegewezen.

Het Kamerlid Melkert, financieel woordvoerder van de PvdA-fractie, vindt dat het kabinet zich sterk moet maken voor vestiging van de Europese Centrale Bank in Amsterdam. Die bank gaat rond de eeuwwisseling de ecu voor de twaalf landen van de EG uitgeven. Melkert vindt het onverstandig dat het kabinet in Brussel tegelijkertijd lobbyt voor de Europese Bank, het Europese Merkenbureau en voor Europol.

Melkert meent dat dat verspilde energie is. Amsterdam is volgens de PvdA de beste plaats voor de bank omdat Nederland het beste financiële beleid voert van alle EG-landen. Dat laatste is Lubbers met de PvdA eens.

Lubbers: “Helaas kan ik u nog niet berichten dat wij geconfronteerd worden met het probleem waarvoor u bang bent, namelijk dat het Merkenbureau of Europol ons toegewezen gaat worden. Ik heb daar geen harde aanwijzing voor. Ik ben zeer bezorgd.”