Kamer geeft 30 mln extra aan justitie

DEN HAAG, 16 OKT. Er wordt volgend jaar 30 miljoen extra aan criminaliteitsbestrijding uitgegeven. Een motie van die strekking van CDA en PvdA werd gisteravond aan het slot van de algemene beschouwingen door de Tweede Kamer aangenomen.

Het geld is bedoeld voor het aanstellen van meer huismeesters en stadswachten en voor versterking van het openbaar ministerie en de rechterlijke macht. De extra uitgave zal dus niet leiden tot meer politie op straat, zoals D66 wil. Het bedrag van 30 miljoen wordt geput uit bezuinigingen op de voorlichtingsbudgetten van de ministeries en uit het verhogen van de tarieven voor naamswijziging en het registreren van nv's en bv's. Het kabinet wilde alleen meer geld aan justitie uitgeven als de Kamer ook zou aangeven waar dit vandaan zou moeten komen.

De sociale dienstplicht wordt door het kabinet niet principieel afgewezen, maar het wil wel eerst de bestaande maatregelen voor de maatschappelijke oriëntatie van jongeren verder uitwerken voordat er een onderzoek naar de mogelijkheden van een sociale dienstplicht wordt ingesteld. Dit antwoordde gisteren premier Lubbers op nadere vragen van CDA-fractievoorzitter Brinkman. Lubbers verwees naar een kabinetsplan om middelbare scholieren op vrijwillige basis maatschappelijke stage te laten doen en naar het volgens hem steeds beter functionerende Jeugdwerkgarantieplan. De premier zei ook dat de werkervaringsplaatsen voor jongeren zullen worden uitgebreid.