Kabinet bereid tot soepeler beleid jongere WAO'ers

DEN HAAG, 16 OKT. Het kabinet is bereid zich op het punt van de bevriezing van uitkeringen aan WAO'ers die jonger zijn dan vijftig jaar wat soepeler op te stellen. Dit bleek tijdens en na afloop van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer.

Minister-president Lubbers zei gisteren dat het kabinet de zaak “niet op scherp gaat stellen door het woord "blokkade' te gebruiken”. Volgens Lubbers wil het kabinet over het onlangs ingediende wetsvoorstel, dat de verlaging van nieuwe WAO-uitkeringen en de bevriezing van bestaande WAO-uitkeringen regelt, “gemeen overleg” voeren. “Evenzeer als een Kamerlid, hoewel hij geneigd was tegen iets te stemmen, er toch vóór gaat stemmen en omgekeerd, kan dat in gemeen overleg bij bewindslieden ook gebeuren”, aldus de minister-president.

Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) zei na afloop van het debat dat nu voor de hele Kamer duidelijk is “dat het debat niet met het mes op tafel zal worden gevoerd”. Ze verklaarde dat het voor haar “niet onoverkomelijk” was als “de huidige arbeidsongeschikten verder worden ontzien”.

In het wetsontwerp worden de uitkeringen aan huidige WAO'ers jonger dan vijftig bevroren; de overige bestaande uitkeringen blijven onveranderd en de nieuwe WAO-uitkeringen worden verlaagd. De hele Tweede Kamer, uitgezonderd de CDA-fractie, vindt dat de bevriezing van bestaande uitkeringen niet door de beugel kan.

Ter Veld hield na afloop van het debat vol dat Nederland niet veertig jaar lang “een harde scheidslijn” mag kennen tussen twee WAO-stelsels, één voor mensen die in 1992 al een uitkering hadden, en één voor de nieuwkomers. Maar volgens haar is een overgangsregeling die, althans voor een deel, aan de bezwaren tegen de bevriezing tegemoetkomt heel goed denkbaar. Dit werd vanmorgen door een woordvoerder van Sociale Zaken bevestigd.

De PvdA-fractie, VVD, Groen Links en de kleine rechtse partijen willen dat de voorgenomen bevriezing voor mensen onder de vijftig jaar ongedaan wordt gemaakt. CDA-fractievoorzitter Brinkman wil het wetsvoorstel niet wijzigen. Er worden dan “stenen uit een evenwichtig gebouw gehaald”, meent Brinkman.

“Het is duidelijk dat de minister-president de gesloten WAO-deur op een kier heeft gezet”, zegt VVD-fractievoorzitter Bolkestein in een vraaggesprek met deze krant. “Het niet door laten gaan van de bevriezing voor mensen die nu een WAO-uitkering hebben, leidt niet meer tot een kabinetscrisis. Dat lag een week geleden nog heel anders; en dat is dus even slikken voor CDA-fractievoorzitter Brinkman.”