Het gymnasium in Leeuwarden vecht stug door; “Je moet met Grieks en Latijn niet wachten tot de derde klas”

LEEUWARDEN, 16 OKT. "De tijd snelt voort, het uur vliedt heen'. Een Latijnse spreuk op de gevel en enkele klassieke beelden in de gangen zijn de weinige tekenen die het karakter van het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden verraden. Toch is juist dit gymnasiale karakter voor ouders en leraren zo belangrijk dat ze al vier jaar verbeten strijden tegen het college van B en W, dat de school wil onderbrengen in een brede scholengemeenschap.

“In zo'n scholengemeenschap komt het gymnasiale onvoldoende uit”, vreest conrector J.J. Hoepman. “Nu groeit onze school, die 470 leerlingen telt, met zo'n dertig leerlingen per jaar. Ervaring leert dat de gymnasiale afdeling in een scholengemeenschap hooguit 75 leerlingen heeft.” “Bovendien”, meent rector D. Faber, “een school moet een gemeenschap zijn. Hier spelen "brugpiepers' en zesdeklassers samen in een toneelstuk. Op een school met ruim drieduizend leerlingen gebeurt dat niet.” De wethouder van onderwijs, J. Vlietstra, meent daarentegen dat “die brede scholengemeenschap niet één grote grijze leerfabriek is. Het is de bedoeling dat kinderen van gelijk niveau in dezelfde klas komen. Daarom komt er een LBO/MAVO-brugklas, een MAVO/HAVO-brugklas en een HAVO/VWO-brugklas.”

De nieuwste zet in de strijd om het gymnasium is een bezwaarschrift dat de medezeggenschapsraad van de school deze week stuurde aan het college van B en W. De raad gaat niet akkoord met de lessentabel die het college - door de rechter verplicht - voor het gymnasium opstelde. Het belangrijkste bezwaar is dat in de lessentabel te weinig uren Grieks en Latijn zijn opgenomen, vooral in de laagste klassen. Verder schrijft de raad filosofie, een derde moderne taal in de eerste klas en het keuzevak Fries in klas twee en drie “node” te missen. Wethouder Vlietstra vindt echter dat de lessentabel “goed hanteerbaar is”. “We hebben ons over die tabel breeduit laten adviseren door het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, het Proces Management Team Basisvorming en het Ministerie van Onderwijs.”

Omdat de medezeggenschapsraad niet is geraadpleegd bij het opstellen van de lessentabel eist hij nu dat deze wordt voorgelegd aan de Landelijke Geschillencommissie voor het openbaar onderwijs. Voorts wil hij dat het raadsdebat van 26 oktober, waarop het definitieve besluit over het gymnasium zou moeten vallen, wordt uitgesteld. B en W hebben hierop nog niet gereageerd.

Het belangrijkste argument van het Leeuwardense college om het gymnasium te fuseren met twee MAVO's, een school voor voorbereidend beroepsonderwijs en de Stedelijke Scholengemeenschap, is dat op zo'n brede scholengemeenschap de schoolkeuze van de leerling langer wordt uitgesteld. Op je twaalfde, zo vindt het college, kun je die keuze nog niet maken. Ook zou de doorstroming van het ene schooltype naar het andere gemakkelijker worden. Volgens rector Faber is het juist belangrijk de keuze voor een gymnasiale opleiding vroeg te maken. “Je moet met Grieks en Latijn niet wachten tot de derde klas, want dan kom je nauwelijks aan de leuke dingen van die talen toe.” Hij is niet tegen een brede scholengemeenschap, zegt Faber. “Laatbloeiers komen daar inderdaad beter tot hun recht. Maar er zijn ook kinderen die op hun twaalfde aan het gymnasium toe zijn.”

Een van de redenen waarom overal in Nederland brede scholengemeenschappen worden gevormd is dat de scholen gaandeweg meer bestuurlijke en financiële zelfstandigheid krijgen. Grotere scholen zouden daarvoor beter geschikt zijn dan kleine. “Maar wij durven de concurrentie best aan”, zegt conrector Hoepman.

Tot 1996 heeft het Stedelijk Gymnasium een "status aparte': ook als de school wordt opgenomen in de scholengemeenschap blijft ze tot die tijd "onderwijskundig' zelfstandig. Ouders en leraren willen die status ook na 1996, al zouden ze het liefst helemaal zelfstandig blijven. “Niet omdat wij elitair zijn”, zegt de voorzitter van de oudervereniging, H. Lodder, “maar omdat hier kinderen zitten die niet bang zijn om prestaties te leveren, om bijvoorbeeld in elf vakken eindexamen te doen.” Binnenkort gaat de vijfde, jaarlijkse aanvraag naar het ministerie van onderwijs, voor het omzetten van het stedelijk gymnasium in een "bijzonder neutrale' school.

De andere vijf Friese scholen werken intussen door aan de fusie. Deze week trokken de directeuren zich twee dagen terug in een conferentie-oord in Witmarsum om de fusieplannen te bespreken. “Wij gaan er van uit dat ook het gymnasium er volgend schooljaar bij zit”, aldus rector M. Kamminga van de Stedelijke Scholengemeenschap. Op de bezwaren van het gymnasium wil hij niet ingaan. “Daar praat ik na het raadsbesluit op 26 oktober weer over.”

Met medewerking van Karin de Mik.

    • Birgit Donker