Gasunie wil aardgas aan Duitsland leasen

AMSTERDAM, 16 OKT. De Gasunie verkent mogelijkheden om in de voormalige DDR en op de Midden-Europese markt Nederlands aardgas te "leasen'. De eerste contacten voor het afsluiten van een overeenkomst zijn gelegd.

Vanaf 1994 kan Gasunie miljarden kubieke meters gas tijdelijk aan de Oostduitse maatschappij Verbundnetzgas leveren, als voorschot op een exportcontract dat Noorwegen met Duitsland wil afsluiten. Gasunie sluit daartoe een leasecontract met de Noorse staatsoliemaatschappij Statoil. Zodra de derde en vierde aardgasleidingen tussen Noorwegen en het Europese continent klaar zijn, krijgt Gasunie het gas weer van de Noren terug. Zodoende blijven de Nederlandse aargasreserves ongewijzigd door het uitlenen aan Noorwegen/Duitsland, maar Gasunie verdient er wel een aanzienlijk bedrag mee.

Deze nieuwe vorm van handel met aardgas maakte ir. Ph. Bijl, directeur Business Development van Gasunie, gisteren bekend op een energiecongres in Amsterdam. Volgens ir. Bijl bestaan er mogelijkheden om ook Middeneuropese landen als Tsjechië, Slowakije en Hongarije op deze manier te laten profiteren van de Nederlandse gasreserves.

Verbundnetzgas werkt in de voormalige DDR aan uitbreiding en modernisering van het aardgasnet. Voor een belangrijk deel wordt in de Oostduitse vraag voorzien door import uit Rusland, maar er bestaat behoefte aan extra aanvoer uit Noorwegen. Ruhrgas, een concern dat een groot deel van de markt in het Westen van de Bondsrepubliek beheerst, heeft een nieuw importcontract met de Noren op stapel staan en wil gas aan Verbundnetzgas doorleveren. Daarvoor is echter uitbreiding van het pijpleidingennet nodig.

Verwacht wordt dat de derde leiding van Noorwegen naar West-Europa, de zogenoemde Europipe, in 1996 klaar kan zijn. Noorwegen ontwikkelt plannen voor een vierde leiding die in 1999 kan worden opgeleverd. Tot die tijd kan Gasunie het tekort aan aardgas in Oostelijk Duitsland en Midden-Europa opvullen door leasecontracten. Het tarief dat Gasunie daarvoor berekent is te vergelijken met een rentevergoeding voor de waarde van het uitgeleende aardgas.

Tot voor kort was de gasprijs die Gasunie aan afnemers berekent gebaseerd op een koppeling aan de prijs van olieprodukten, maar sinds enige tijd biedt het bedrijf ook de mogelijkheid van contracten met en koppeling aan de steenkoolprijs.

    • Theo Westerwoudt