CDA: bestuur scholen moet veranderen

DEN HAAG, 16 OKT. Het CDA vindt dat de besturen van bijzondere scholen het best georganiseerd kunnen worden als verenigingen. De stichtingsvorm, die veel besturen in het bijzonder onderwijs nu hebben, vindt het CDA te ondoorzichtig. Voor openbare scholen acht de partij het verkieslijk dat de gemeente het haar toevertrouwde bestuur meer op afstand plaatst in een zogenoemde functionele commissie, bestaande uit niet-gemeenteraadsleden, die als onafhankelijk bestuur kan functioneren. Dit schrijft een partijcommissie onder leiding van de CDA-voorzitter W. van Velzen in het vandaag gepresenteerde CDA-rapport "De school aan de ouders'.

Een maand geleden pleitte ook een rapport van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer voor functionele commissies als openbare-schoolbestuur. Net als de PvdA-fractie wijst de CDA-commissie het plan van staatssecretaris Wallage af om een direct door de bevolking gekozen "onderwijsschap' in te stellen als openbaar schoolbestuur.

De partijcommissie stelt voor de omstreden overschrijdingsregel, op grond waarvan het bijzonder onderwijs evenveel geld krijgt als het openbaar onderwijs, aan te passen. Er moet volgens het CDA meer rekening worden gehouden met de bijzondere omstandigheden waarin een openbare school kan verkeren. Alleen als een bijzondere school in eenzelfde omstandigheid verkeert zou de overschrijdingsregel moeten gelden.

Om de kwaliteit van een school meer in de openbaarheid te brengen wil het CDA dat iedere school aan de overheid, de ouders en de leerlingen een jaarverslag uitbrengt over de organisatie en de resultaten. Ook moet de school ten behoeve van de schoolkeuze door ouders een schriftelijke beschrijving maken van de identiteit, pedagogische opvattingen en de vormen van leerlingbegeleiding. Ieder jaar zouden de scholen aan de toeleverende scholen moeten rapporteren over de vorderingen van de "afgeleverde' leerlingen. Er zou ook geregeld overleg moeten komen met de vervolgopleidingen over het schoolprogramma. Het rapport pleit voor de instelling van een stimuleringsfonds om verbeteringen in de resultaten op scholen te kunnen belonen met extra geld.