Winst van Expo Sevilla omstreden

MADRID, 15 OKT. De Wereldtentoonstelling van Sevilla heeft een winst gemaakt van 7,6 miljard peseta's, ruim honderd miljoen gulden.

Dit blijkt uit de voorlopige afrekening die de organisatoren van de Expo gisteren hebben gepresenteerd. Het positieve saldo is vooral te danken aan de grote toeloop van publiek in de maand september. Vijfenzestig procent van de ruim zestien miljoen bezoekers waren Spanjaarden. Definitieve cijfers over de Wereldtentoonstelling zullen pas eind volgend jaar bekend worden, wanneer het expositieterrein overgedragen is en de staatsmaatschappij Expo '92 zichzelf opheft. De belangrijkste oppositiepartijen dringen echter nu al aan op een parlementair onderzoek naar de kosten van het evenement. Zij willen dat hierin ook de uitgaven voor vernieuwing van de infrastructuur in en om Sevilla betrokken worden, met name die voor de hogesnelheidstrein naar Madrid. Zeker is, dat de Expo dan geen batig saldo meer zal laten zien. De trein was de afgelopen maanden vrijwel dagelijks uitverkocht, maar sinds de sluiting van de Expo is de belangstelling van de reizigers sterk gedaald. Het aantal treinen per dag is daarom al gereduceerd en de prijzen zijn verlaagd. Vandaag spreekt het parlement over de kosten van de Expo, die vorig jaar op 184 miljard peseta waren begroot. Infrastructurele werken hebben zo'n 220 miljard gekost.