Weinig groeiaandelen op Amsterdamse beurs

In Nederland zijn nauwelijks meer groeiaandelen te vinden. Institutionele beleggers (verzekeraars, banken, pensioenfondsen) die een deel van hun geld in groeiaandelen willen beleggen, zijn aangewezen op het buitenland. Dit was een van de onderwerpen op het gisteren gehouden symposium Grensoverschrijdend Institutioneel Vermogensbeheer, georganiseerd door de Beleggersvereniging Erasmus Universiteit Rotterdam Studenten (BEURS).

Hoewel Nederlandse institutionele beleggers zich traditioneel vooral op eigen land richten, bestaat de indruk dat ze meer interesse krijgen voor het buitenland. Ze willen hun portefeuille beter spreiden en hopen te kunnen profiteren van de hogere economische groei in andere delen van de wereld.

Een van de sprekers op het symposium, drs. J. Soutendijk, directeur Effecten en Leningen bij Nationale Nederlanden, noemde nog een tweetal redenen om buiten Nederland te beleggen. Ten eerste zijn sommige bedrijfstakken in Nederland niet of nauwelijks vertegenwoordigd. “Bij voorbeeld de farmaceutische industrie en de pollution control die in de Verenigde Staten wel te vinden zijn. Juist die bedrijfstakken laten een aantrekkelijke groei van de omzet en winst over een langere periode zien”, aldus Soutendijk.

De tweede reden is het gebrek aan voldoende groeiaandelen in Nederland. “Op de Amsterdamse effectenbeurs staan er een stuk of zeven genoteerd, terwijl er naar schatting 300 in de VS en 200 in Japan zijn”, zei Soutendijk. Bovendien kunnen bepaalde bedrijfstakken die in de Westerse wereld voor mature doorgaan, in opkomende landen nog tot de groeisector gerekend worden. Als voorbeeld noemde Soutendijk de telefoonbedrijven. Hier hebben deze bedrijven te maken met een verzadigde markt. In Maleisië, waar de penetratiegraad van telefoontoestellen slechts 10 procent bedraagt, heeft Telekom Malaysia de afgelopen vijf jaar een gemiddelde winststijging van 38 procent laten zien.

Volgens Soutendijk zijn groei-aandelen in veel Nederlandse portefeuilles ondervertegenwoordigd. In plaats daarvan zitten er aandelen van mindere kwaliteit in. “Die zitten er zogenaamd in voor de timing, maar die stukken worden in veel gevallen te laat verkocht of gekocht, zodat men er te lang op blijft zitten.”

    • Frank van Alphen