Vliegramp (1)

Temidden van alle, overigens terechte, commotie over de vliegramp in de Bijlmermeer is het navrant te moeten constateren, dat er in de media vrijwel geen aandacht is geschonken aan het lot van de vier inzittenden van de El Al-Boeing die immers, evenals de andere slachtoffers, zijn omgekomen in het inferno.

Men kan er zonder meer zeker van zijn dat zij tot op het laatste moment alles in het werk hebben gesteld om een dergelijke ramp te voorkomen. In het besef, dat de zaak verloren was, moeten zij door een hel gegaan zijn. Ook hùn families hebben recht op aandacht en medeleven onzerzijds.

    • B.M.P.J. de Wolf