Vervoerbedrijf moet bezuinigen ondanks enorme klandizie

GRONINGEN, 15 OKT. Bij het Gemeentelijk Vervoerbedrijf in de stad Groningen verdwijnen de komende drie jaar 70 van de 380 arbeidsplaatsen als gevolg van bezuinigingen. De directie wijt de sanering onder meer aan een te geringe bijdrage uit de opbrengsten van de OV-studentenjaarkaart.

Vanaf 1993 tot 1996 wil het Groningse GVB jaarlijks 1,3 miljoen bezuinigen en daarnaast nog eenmalig 1,8 miljoen. De winst die het bedrijf eerder door doelmatiger werken wist te bereiken, 1,8 miljoen gulden, is geheel besteed aan extra personeel en materieel voor de opvang van extra passagiers sinds de invoering van de openbaar-vervoerjaarkaart voor studenten. Meer dan de helft van de plaatsen in de stadsbussen wordt ingenomen door studenten.

Volgens woordvoerder A. Nauta van het GVB leidt dit tot grote problemen. Het bedrijf krijgt volgens slechts bruto 2,5 miljoen uit de opbrengsten van de OV-jaarkaart, netto 1,2 miljoen. Zouden de studenten gewoon betalen voor het vervoer, dan zou het er GVB 11,2 miljoen gulden voor ontvangen. “Dat betekent dat maar een tiende van de kosten die wij maken wordt vergoed via het contract met de OV-studentenkaart”.

Nauta verklaart dat foute schattingen zijn gemaakt van het aantal studenten dat van het openbaar vervoer gebruik zou maken. “In de stad Groningen wordt 6,5 keer zoveel gebruik gemaakt van het openbaar vervoer door studenten als de prognose eerst aangaf. De bus wordt ook vaak gebruikt voor niet ingecalculeerd gebruik, bijvoorbeeld door de Ritzen-koeriers die gratis post en pakjes bezorgen en bij slecht weer.”

Het GVB wil nu bezuinigen door "het voorzieningenniveau terug te brengen', wat neerkomt op het schrappen van lijnen. Gedwongen ontslagen vallen niet. Via natuurlijk verloop zal worden geprobeerd het aantal arbeidsplaatsen te verminderen. “Op zichzelf is het natuurlijk verloop bij het GVB lager dan elders, 2,5 procent tegen normaal 5 procent. Het is heel triest dat het zo moet. Twee jaar geleden is het bedrijf al gereorganiseerd. De rek is er uit.”

Wethouder F.J. Hasselaar (openbaar vervoer) zegt in een reactie dat de openbaar-vervoerbedrijven veel meer geld moeten eisen bij volgende contractbesprekingen met het ministerie van onderwijs, die over twee jaar plaatshebben. “Zo'n contract als het huidige mag er nooit weer komen.”

Hij denkt onder meer aan het verbinden van bepaalde voorwaarden aan het gebruik van de studentenkaart. “Studenten verdringen de reguliere passagiers, wat ook weer een inkomstenderving geeft. Er moet òf meer geld komen voor de vervoerbedrijven òf er moet een einde komen aan het ongeclausuleerd gebruik van de OV-jaarkaart. Zo kan het niet.”