Studentenstop bij vakgroep communicatie in Amsterdam

AMSTERDAM, 15 OKT. De studierichting Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam wil per 1 december geen studenten meer opnemen. De vakgroep heeft inmiddels alle voorbereidingen voor de inschrijving van nieuwe studenten gestaakt. Dat blijkt uit een brief van de voorzitter van de vakgroep, prof. J.J. Cuilenburg aan de raad van de faculteit der politieke en sociaal-culturele wetenschappen (PSCW).

Volgens een woordvoerder van het ministerie van onderwijs is een universiteit verplicht ingeschreven studenten onderwijs aan te bieden en ze toe te laten tot een studierichting waar geen studentenstop voor geldt. Het is echter de minister van onderwijs die de studentenstops voor toelating van eerstejaars vaststelt op advies van de Vereniging van samenwerkende Nederlandse universiteiten. Bovendien geldt een studentenstop alleen voor eerstejaars, terwijl Communicatiewetenschap een kopstudie is, dat wil zeggen een studierichting waarvoor studenten bij een andere studie de propedeuse moeten hebben gehaald. Bij de invoering van de nieuwe wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, 1 augustus volgend jaar, kunnen universiteiten zelf studentenstops invoeren.

Door het tekort aan wetenschappelijk personeel en de aanhoudende vacaturestop ziet de studierichting Communicatiewetenschap zich genoodzaakt zich eerst en vooral te richten op de reeds ingeschreven studenten, aldus de brief. De vakgroep heeft 26 formatieplaatsen waarvan er acht vacant zijn. Het bestuur van de faculteit PSCW heeft inmiddels toegezegd bij het college van bestuur “beperking van de instroom te zullen bepleiten”. Volgens de decaan van de faculteit PSCW, prof. dr. P. de Rooy, zal begin november met het college worden overlegd hoe “de getalsverhouding tussen staf en studenten in het gareel kan worden gebracht”. De vice-voorzitter van het college, dr S. Noorda, zei desgevraagd na afloop van dit onderhoud commentaar te willen geven op de brief.

De afgelopen tien jaar is de studierichting Communicatiewetenschap gegroeid van 200 tot 1650 studenten. Dit jaar meldden zich ruim vijfhonderd studenten aan. Communicatiewetenschap, kan behalve in Amsterdam ook in Nijmegen worden gestudeerd.

Communicatiewetenschap krijgt veel studenten van de faculteit PSCW. Ook kiezen veel studenten psychologie na het behalen van de propaedeuse voor Communicatiewetenschap. Bij psychologie meldden zich dit jaar ruim 700 eerste jaars. Hoofd onderwijs en onderzoek bij psychologie, K. Visser, verwacht dat ruim 20 procent van de nieuwe lichting psychologiestudenten na de propedeuse kiest voor Communicatiewetenschap.