Scalfaro vraagt excuus voor de slechte naam van Italië

ROME, 15 OKT. De Italiaanse president Oscar Luigi Scalfaro heeft Italiaanse emigranten in Duitsland openlijk excuus aangeboden voor de slechte naam die het land hen de afgelopen tijd heeft bezorgd.

“U emigranten hebt het recht dat wij u ... beter vertegenwoordigen”, zei Scalfaro op zijn bezoek aan Berlijn, in een toespraak tot Italiaanse emigranten. “Ik kan me indenken wat het betekent als er berichten komen over een gebrek fatsoen, aan eerlijkheid, aan netheid”, zei Scalfaro, in een verwijzing naar de corruptieschandalen en naar de verspilling en vriendjespolitiek die hebben bijgedragen tot het enorme begrotingstekort. “Dan voel je je bijna schuldig wegens degenen die je ver weg vertegenwoordigen, dan ben je bang dat andere mensen je schuldig houden voor iets waar je niets aan kan doen, omdat je deel uitmaakt van dezelfde familie, van hetzelfde volk. Daarvoor vraag ik ... nederig excuus.”

Scalfaro heeft de afgelopen weken de politieke en financiële crisis op enige afstand gevolgd. Van verschillende kanten is hem gevraagd een prominentere rol te spelen, omdat hij als ex-christen-democraat van onbesproken gedrag een groot moreel prestige heeft. Afgelopen zondag heeft Scalfaro fel uitgehaald naar de protestpartij Lega Nord, die zich volgens hem “buiten de wet” dreigt te plaatsen met zijn pogingen om de eenheid van Italië aan te tasten en zijn voorstel het land te verdelen in drie deelrepublieken.