”Utrecht houdt zich niet aan afspraak bij gebiedsuitbreiding'

UTRECHT, 15 OKT. Het provinciebestuur van Utrecht handelt ”onfatsoenlijk' in de discussie over stadsuitbreiding voor Utrecht. Gedeputeerde Staten hebben zich daarbij niet aan hun afspraken gehouden.

Dit zegt prof.dr. J. van Ginkel, de voorzitter van het Regionaal Beraad Utrecht (RBU), het samenwerkingsverband van acht gemeenten in het stadsgewest Utrecht. B en W van de acht RBU-gemeenten hebben gisteravond besloten door te gaan met de stadsgewestelijke samenwerking. Op die bijeenkomst bleek Vleuten-De Meern geheel alleen te staan in haar verzet tegen de overdracht van bouwgrond aan de stad Utrecht. De gemeenteraad van Vleuten had een dag tevoren al besloten niet tot het RBU toe te treden en evenmin het convenant met minister Alders van VROM te ondertekenen waarin de woningbouw voor Utrecht wordt geregeld.

De Tweede Kamer had al besloten dat de stad Utrecht het kassengebied van Vleuten-De Meern krijgt voor haar uitbreiding. Volgens RBU-voorzitter Van Ginkel, was afgesproken dat de uitspraak van de Kamer voor alle partijen maatgevend zou zijn. Sindsdien is het provinciebestuur de gemeente Vleuten-De Meern echter blijven steunen in haar verzet. Zo eisen zij dat de polder Rijnenburg ten zuidwesten van het verkeersknooppunt Oudenrijn als alternatieve locatie in de plannen wordt betrokken. Bovendien wilden provincie en Vleuten dat bij Harmelen minstens 180 hectare beschikbaar komt voor de tuinders die voor de stadsuitbreiding het veld moeten ruimen.

Van Ginkel wijst er op dat hij samen met minister Alders en de Utrechtse commissaris van de koningin, P. Beelaerts van Blokland, had afgesproken dat ruim 120 hectare beschikbaar zou komen. Hij noemt het ”onfatsoenlijk' nu toch weer met een hogere claim te komen.

In Vleuten-De Meern heeft de kwestie inmiddels tot een bestuurscrisis geleid. Burgemeester J. Westra is sinds enige tijd met ziekteverlof. VVD-wethouder A. Beurskens is uit het college gestapt en voert nu in de raad het verzet tegen de woningbouw aan. CDA en PvdA, die een minderheid in de raad hebben, beraden zich op hun deelname in het college omdat zij beiden voor aansluiting bij het RBU zijn. CDA-wethouder H. Melcherts “fervent voor aansluiting bij het regionaal beraad, want daar wordt toch over ruimtelijke ontwikkelingen gesproken. Ik sluit niet uit dat het Rijk nu zijn verantwoordelijkheid neemt.”

    • Bert Determeijer