Rapport managersschool: Declaraties hoogleraren omstreden

ROTTERDAM, 15 OKT. Het accountantskantoor Paardekooper & Hoffman houdt er sterk rekening mee dat hoogleraren en andere docenten bij de verliesgevende Rotterdam School of Management aan de Erasmus Universiteit jarenlang ten onrechte privé lesuren en kosten hebben gedeclareerd. Die declaraties zijn onder meer betaald van overheidssubsidies.

In een vertrouwelijk interimrapport schrijft de accountant dat het onduidelijk is of de aparte declaraties die docenten indienden voor gegeven cursussen, geoorloofd zijn volgens het Rijksambtenarenreglement en regels van de universiteit. Docenten, in vaste dienst bij de Erasmus Universiteit (EUR), declareerden voor cursussen aan bedrijven, overheid en studenten 1200 gulden per dagdeel tot ten minste 2400 gulden voor een dag.

Paardekooper & Hoffman heeft in opdracht van de faculteit bedrijfskunde de afgelopen maanden de boekhouding van de prestigieuze MBA-opleiding onderzocht. Het rapport vermeldt niet om hoeveel docenten en welk totaalbedrag aan declaraties het gaat.

Docenten van verschillende vakgroepen hebben zich voor de curcussen ook laten uitbetalen op rekeningen van “stichtingen en instituten”, terwijl zij een vast dienstverband hebben met de vakgroepen, aldus het rapport. Twee leidinggevende functionarissen van de RSM en de universiteit zelf kregen een “aanvullende honorering” van de RSM. Dit gebeurde met toestemming van bestuurders van de universiteit en de managersschool.

Alle declaraties zijn volgens het rapport “zonder inhouding van loonbelasting” uitbetaald. Het accountantskantoor onderzoekt dit nog. In augustus werd al bekend dat de MBA-opleiding kampt met een geschat tekort van 2,5 miljoen gulden over de jaren 1991 en 1992, onder meer als gevolg van te ruime en mogelijk onterechte declaraties van docenten.

Het ministerie van onderwijs en wetenschappen heeft sinds het begin van de opleiding in 1985 twaalf miljoen gulden subsidie verstrekt. Daarvan is inmiddels 11,5 miljoen gulden gebruikt voor de jaarlijkse exploitatietekorten bij de RSM. De beroering die de affaire heeft veroorzaakt, heeft onlangs geleid tot de instelling van een interimbestuur bij de RSM onder leiding van oud-ABN-topman prof.mr.drs. H. Langman.

Een woordvoerder van het college van bestuur wilde vanmiddag niet ingaan op het rapport. “We moeten het eerst zelf nog bestuderen.”

    • Paul Wessels
    • Robert van de Roer