Privacy reglement voor hele branche

ROTTERDAM, 15 OKT. Alle persoonsgegevens die van belang zijn bij het geneesmiddelenonderzoek dat door de farmaceutische industrie wordt gedaan vallen voortaan onder de Wet Persoonregistraties.

De Nederlandse Associatie van de Farmaceutische Industrie Nefarma heeft deze week overeenstemming bereikt met de Registratiekamer over privacy gedragsregels. De farmaceutische industrie is de eerste bedrijfstak die zo'n voor alle fabrikanten en importeurs bindend reglement heeft opgesteld. De door de Registratiekamer goedgekeurde gedragsregels voorzien onder meer in de verplichting om iedereen toestemming te vragen voordat gegevens over zijn persoon worden opgeslagen. Dat geldt voor proefpersonen, maar ook voor onderzoekers, artsen, apothekers, artsenbezoekers en marketingmedewerkers.