Philips wijst op risico's van miskraam

NIJMEGEN, 15 OKT. Achttien vrouwen, werkzaam op de lithografische afdeling van Philips Nijmegen, is dringend aangeraden op een andere afdeling te gaan werken. Recent onderzoek zou hebben aangetoond dat vrouwen werkzaam op deze afdeling een verhoogd risico lopen op het krijgen van een miskraam. Het merendeel van de vrouwen heeft inmiddels te kennen gegeven het advies van Philips te zullen opvolgen maar een kleine minderheid wil liever op de afdeling blijven.

Al in 1989 zou Philips naar aanleiding van een onderzoek van Digital Equipment Corporation (DEC) vrouwen op de bewuste afdeling overplaatsing hebben aangeboden. Dat onderzoek, aldus persvoorlichter C. Vreven, besloeg een veel breder terrein en gaf aan dat er een geringe hogere kans voor vrouwen was voor het krijgen van een miskraam op de bewuste afdeling. Een recent onderzoek, in opdracht van IBM uitgevoerd door de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit en voortijdig uitgelekt, geeft echter aan dat de kans op miskramen bij bepaalde stoffen ongeveer twee keer zo groot is. IBM heeft in Nederland overigens geen chipfabrieken.

“In de halfgeleider-industrie is het onvermijdelijk dat zich chemische processen voordoen”, aldus Vreven. Op twee lithografische afdelingen waar wordt gewerkt met ethers en ether-acetaten zijn op twee afdelingen de chemische stoffen al vervangen door veiliger alternatieven. “Binnen enkele maanden zal op de andere twee afdelingen ook een vervanging plaatsvinden”, aldus Vreven.