Oppositie weigert nu oordeel over begroting te geven

DEN HAAG, 15 OKT. De oppositiepartijen VVD en D66 stellen een eindoordeel over de rijksbegroting voor 1993 uit tot de regering haar bijstelling aan de Kamer heeft voorgelegd.

De Tweede Kamer heeft vanochtend de algemene beschouwingen voortgezet nadat gisteravond een poging van alle fracties - met uitzondering van CDA en PvdA - om het debat een maand uit te stellen, was afgewezen. Het kabinet komt begin november met bijgestelde plannen als antwoord op de economische situatie.

Alle fracties beklemtoonden vanmorgen dat het kabinet meer geld moet uittrekken voor bestrijding van de criminaliteit. CDA en PvdA dienden een motie in waarin de regering wordt verzocht daarvoor meer financiële middelen ter beschikking te stellen. “De Kamer vindt dat op dit punt toch wel wat meer kan”, aldus PvdA-fractieleider Wöltgens. Hij noemde de motie wat “surrealistisch” omdat de Kamer daarbij een dekking zou moeten aangeven uit een begroting die door nieuwe economische prognoses op losse schroeven staat. D66-fractieleider Van Mierlo en VVD-fractievoorzitter Bolkestein vroegen het kabinet in een motie extra geld uit te trekken voor uitbreiding van de politie.

Brinkman verzocht de regering “een studie” te laten verrichten naar de sociale dienstplicht nadat Lubbers gisteren de invoering van deze plicht van de hand had gewezen. Volgens Lubbers zijn er al voldoende beleidsplannen om jongeren “aan de slag te krijgen”. Brinkman wees erop dat veel

PAG.3STRAKKERE REGELING GEZINSHERENIGING PAG.9HOOFDARTIKEL

“maatschappelijke behoeften” onvervuld zijn en dat andere partijen in het verleden ook om studies naar de sociale dienstplicht hebben gevraagd.

Wöltgens zei vanmorgen dat werkgevers en werknemers “een laatste kans hebben” te bewijzen dat de Nederlandse overlegeconomie nog iets voorstelt. Lubbers en minister Kok (financiën) zeiden gisteren dat het kabinet nu al informeel overleg met de sociale partners voert.

In de “ijzige conjuncturele situatie” heeft loonmatiging prioriteit. “Daar willen we met werkgevers en werknemers afspraken over maken”, zei Lubbers.