Onderzoek naar en "lek' bij Defensie

DEN HAAG, 15 OKT. De marechaussee is bezig met een onderzoek op het ministerie van defensie naar "het lek' waardoor onlangs een vertrouwelijk rapport van de defensietop over de militaire dienstplicht in de openbaarheid kwam. Dit zei premier Lubbers gisteren tijdens de algemene beschouwingen.

NRC Handelsblad publiceerde op 3 oktober een geheim advies van de directie Algemene beleidszaken van Defensie, waarin handhaving van de dienstplicht, zoals de commissie-Meijer bepleitte, werd afgewezen. De ambtelijke top keerde zich tegen de beoordeling van de veiligheidssituatie in Europa, waarop de commissie-Meijer zijn standpunt om de dienstplicht te handhaven baseerde.

D66-fractieleider Van Mierlo interrumpeerde Lubbers gisteren over het uitgelekte standpunt van het departement. Van Mierlo: “Het is toch merkwaardig dat het departement van defensie het uitgangspunt van de commissie-Meijer bestrijdt? De commissie zegt immers dat zij het uitgangspunt van de minister zélf heeft gekregen”.

Hij wees erop dat het formuleren van een standpunt over dit onderwerp een gezamenlijke verantwoordelijkheid was van de ministers van defensie en buitenlandse zaken. Volgens Van Mierlo was er verschil van mening in een briefwisseling tussen de voorzitter van de commissie-Meijer en minister Ter Beek (defensie) maar was Meijer “waarschijnlijk te fatsoenlijk” om deze brief te laten uitlekken “zoals op het departement van defensie met een nota is gebeurd”.

Lubbers antwoordde Van Mierlo, die tien jaar geleden in het Kabinet-Van Agt/Den Uyl minister van defensie was, daarop: “U kent dat departement”.

Van Mierlo reageerde: “Ik kan toch niet aannemen dat NRC Handelsblad het stuk bij het departement gestolen zou hebben? Ik heb daar opheldering over gevraagd. Wil de minister-president nog wat nadere informatie geven over hoe dat gegaan is”.