Ondernemers somber over economie

DEN HAAG, 15 OKT. De Nederlandse ondernemers zien de nabije toekomst somber in. Dit blijkt uit een enquête van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond. De uitkomsten bevestigen het beeld dat het Centraal Planbureau recent van de economie schetste.

Vooral de industriële ondernemingen rekenen op economische tegenwind. Zij verwachten dat de werkgelegenheid volgend jaar met 2,1 procent zal dalen. De grootste ondernemingen (meer dan 500 werknemers) tonen zich het meest somber. Maar ook in de dienstensector verwachten de grote ondernemingen in 1993 een daling van het aantal banen, met 1,8 procent.

Groei van de werkgelegenheid wordt alleen verwacht in de kleinere bedrijven (minder dan 100 werknemers) in de dienstensector. Zij rekenen op een groei met 1,6 procent. Daarbij speelt de verwachte groei van de binnenlandse consumptie en het feit dat de produktie van dit soort bedrijven relatief arbeidsintensief is een belangrijke rol.

Al met al zou de werkgelegenheid in het bedrijfsleven volgend jaar volgens de NCW-enquête afnemen met 0,2 procent, ofwel 13.000 personen. Het Planbureau hield in september in de Macro-economische verkenning nog rekening met een groei van de totale werkgelegenheid (inclusief collectieve sector) met 65.000 personen, en zwakte die prognose vorige week af tot een groei van 15.000 personen.

Bij de NCW-enquête werden 450 ondernemingen (allen lid van het NCW) tussen 28 september en 5 oktober ondervraagd; 194 bedrijven beantwoordden de vragen. Deze bedrijven bieden werkgelegenheid aan 245.000 personen. Zij verwachten voor 1993 een omzetgroei van 1,4 procent, wat gegeven de inflatie betekent dat het omzetvolume onder druk komt te staan. Ook de investeringen zouden volgend jaar teruglopen: met 3,3 procent.

Een opvallende uitkomst is dat in de dienstensector de verwachte omzetgroei toeneemt naarmate de omvang van het bedrijf groter is, terwijl de verwachte werkgelegenheidsgroei juist afneemt. Een mogelijke verklaring van dit verschijnsel is volgens het NCW dat de werkgelegenheid zich vertraagt aanpast aan de groei van de omzet in het verleden.

In de industrie verwachten de kleinere bedrijven (tot 100 werknemers) voor volgend jaar nog wel een omzetstijging (3,5 procent). De bedrijven met meer dan 100 werknemers voorzien daarentegen een daling. Het NCW sluit niet uit dat veel kleinere ondernemers “nog niet weten wat ze te wachten staat”.