Nominale waarde Homburg van tien naar drie cent

Aandeelhouders van het wankelende vleeswarenbedrijf Homburg krijgen op 5 november een statutenwijziging voorgelegd, die een afstempeling van de nominale waarde van de uitstaande 25 miljoen uitstaande aandelen inhoudt.

De waarde gaat van tien naar drie cent. Voorwaarde is, dat er met de crediteuren van het in surséance verkerende bedrijf overeenstemming over de schulden kan worden bereikt.

Na goedkeuring van de statutenwijziging zullen er 75 miljoen nieuwe aandelen worden geplaatst bij “redder” Bovleco uit Boekel. Dit is een gezamenlijk bedrijf van directeur A.P.G. Mikkers en het Franse Bon Grain. Belangrijkste onderdeel is Boekos, een grote marktpartij met een omzet van 200 miljoen gulden. Bovleco heeft het bedrijf in Cuijk al 2,6 miljoen gulden aan boedelkredieten gegeven. Storting op de nieuw uit te geven aandelen zal dan ook plaatsvinden door conversie van de vordering van Bovleco.

Op 29 oktober zal in Amsterdam een vergadering van certificaathouders worden gehouden, in welke vergadering houders zich kunnen uitspreken over de voorstellen van de financiële herstructurering.