"Meer aandacht voor bestrijden criminaliteit''

DEN HAAG, 15 OKT. Het kabinet is bereid meer geld te reserveren voor het bestrijden van de criminaliteit als de Tweede Kamer zelf aangeeft op welke wijze dit kan worden gefinancierd. Dit zei premier Lubbers gisteren tijdens de algemene beschouwingen.

Vrijwel alle fracties drongen er bij de regering op aan om meer aandacht te schenken aan versterking van de politie en bestrijding van de misdaad. Lubbers erkende dat dit probleem veel burgers bezighoudt. Lubbers zei dat het kabinet al diverse maatregelen ter bestrijding van de criminaliteit had genomen zoals het verhogen van de capaciteit van de cellen.

CDA-fractieleider Brinkman meende dat de regering hogere tarieven zou kunnen vragen voor naamsverandering om deze middelen in te zetten voor bestrijding van de criminaliteit. Financieel woordvoerder van de PvdA, A. Melkert, stelde voor om geld van de publieke voorlichting te gebruiken voor preventie en hulp aan slachtoffers van crimineel gedrag. Lubbers deed geen concrete toezeggingen maar erkende dat er op het gebied van openbare veiligheid en politie een probleem is ten aanzien van de “seizoendrukte” buiten de randstad. In bepaalde delen van het jaar is er te weinig politie maar het kabinet ziet op dit moment geen reden om de verdeelsleutel bij de vorming van regionale politiekorpsen principieel aan de orde te stellen.

D66-leider Van Mierlo wees er echter op dat de Kamer het kabinet verzoekt om op structurele basis meer politie ter beschikking te stellen. Lubbers gaf toe dat er “een breed levend gevoel” is dat er meer politie moet komen, maar hij wilde de Kamer geen definitieve beloftes doen.