Luchtverkeersleiders: beter onafhankelijk onderzoeker vliegramp

ROTTERDAM, 15 OKT. Het Nederlands Luchtverkeersleidersgilde vindt dat minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) een onafhankelijk onderzoeker had moeten benoemen voor het onderzoek naar de ramp in de Bijlmer. De minister heeft de leiding van het team in handen gesteld van de Rijksluchtvaartdienst (RLD).

Het gilde, de vakorganistie van verkeersleiders in dienst van de RLD, noemt de beslissing van de minister “merkwaardig”.

Het onderzoek wordt nu formeel uitgevoerd onder leiding van mr J.W. Weck, directeur-generaal RLD van Verkeer en Waterstaat. Hij heeft de uitvoering ervan uitbesteed aan de directeur Luchtvaartinspectie, ir. H.N. Wolleswinkel. Dit is gebaseerd op de Luchtvaartrampenwet uit 1936. De door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurde Luchtvaartongevallenwet, die de wet uit 1936 moet vervangen, schrijft voor dat de minister een onafhankelijk onderzoeker zou moeten benoemen. Omdat die wet om formele redenen nog niet van kracht is, heeft de minister vorige week niet voor een onafhankelijk onderzoeker gekozen. Deze week deelde zij mee dat ze niettemin zoveel mogelijk probeert te handelen in de geest van de nieuwe wet, onder meer door de onafhankelijke Raad voor de Luchtvaart nadrukkelijk bij het onderzoek te betrekken.

De voorzitter van het Luchtverkeersleidersgilde, B. de Winter, stelt dat de minister “veel beter” een onafhankelijk onderzoeker had kunnen benoemen. Als zij toch zoveel mogelijk in de geest van de nieuwe Luchtvaartongevallenwet werkt, zegt hij, “had ze ook een onafhankelijk onderzoeker kunnen benoemen.”

De luchtverkeersleiders hebben, zegt De Winter, geen twijfels over de integriteit van de huidige onderzoekers, maar achten het uit een oogpunt van “zuiverheid” ongewenst dat de RLD zelf het onderzoek leidt. “De minister had iedere schijn van belangenverstrengeling moeten voorkomen.” De Winter vindt het, nu het onderzoek is uitgezet, niet meer zinvol nog op een onafhankelijk onderzoek aan te dringen.

De tweede afgebroken motor van het El Al-toestel is vanmorgen uit het Gooimeer gehaald en overgebracht naar Schiphol voor verder onderzoek. Het betreft de rechter binnenmotor. De vindplaats, honderd meter van de jachthaven van Naarden, is opgespoord onder meer op grond van baanberekeningen door vliegtuigfabrikant Boeing. Deskundigen van het identificatieteam zijn er gisteren in geslaagd de stoffelijke resten van captain I. Fuks te identificeren.