"Kind heeft recht te weten wie ouders zijn'

DEN BOSCH, 15 OKT. Kinderen hebben het recht om te weten wie hun ouders zijn. Daarom moeten ze inzage krijgen in hun afstammingsgegevens. Dat is zo geregeld in het Europese Verdrag van het kind waarvan de Raad van State de Tweede Kamer adviseert het te ratificeren.

Dit zei gisteren voor het Bossche gerechtshof de advocaat A. Philips in het hoger beroep, dat was aangespannen door een aantal kinderen die werden geboren in Moederheil in Breda, tegenwoordig Valkenhorst. Ze willen inzagerecht in de dossiers van Valkenhorst. De rechter in Breda had hen eerder dat recht ontzegd omdat hij meent dat de belangen van de moeders zwaarder wegen.

Volgens Philips beroept Valkenhorst zich ten onrechte op geheimhoudingsplicht ten aanzien van de moeders. Niet alleen in het Verdrag van het kind, maar ook in het wetsontwerp Donorgegevens kunstmatige inseminatie wordt uitgegaan van de primaire belangen van het kind. “Het gaat om zwaarwegende belangen, die kinderen hebben bij het inzien van dossiers waaruit ze kunnen opmaken wie hun vader is geweest. Alleen al op basis hiervan is de eis toewijsbaar”, aldus Philips.

Philips vroeg zich af wiens belang wordt beschermd bij het niet ter inzage stellen van de afstammingsgegevens. “De moeder heeft van meet af aan het belang moeten beschermen van de verwekker, die daardoor de lachende derde is geworden. Wat Valkenhorst presenteert als een positieve daad ten opzichte van de moeders is in feite juist negatief omdat het nog eens bevestigt hoe slecht en schandelijk het is geweest wat die meisjes van toen is overkomen”, aldus Philips.

Het hof doet over zes weken uitspraak.