Italiaanse premier doet concessies aan de vakbonden; Dreiging nieuwe staking weggenomen

ROME, 15 OKT. Onder druk gezet door het sociale protest tegen de bezuinigingsplannen heeft premier Amato een aantal concessies gedaan aan de bonden. De omvang van de ingreep zou hierdoor niet veranderen.

Na de algemene staking van vier uur dinsdag en na een ontmoeting gisteren met de leiders van de drie vakcentrales heeft Amato gehoor gegeven aan kritiek op de plannen ten aanzien van pensioenen en gezondheidszorg. Dit betekent dat 3,6 biljoen lire minder wordt bezuinigd dan gepland. Een deel van dit bedrag moet komen uit een verdere aanscherping van de maatregelen om de massale belastingontduiking onder zelfstandigen en in de vrije beroepen tegen te gaan, een hoofdpunt in het programma van eisen van de vakbonden.

Ingetrokken is het plan om het aantal jaren dat iemand moet hebben gewerkt voor hij aanspraak kan maken op een volledig pensioen, met één te verhogen. Voor de particuliere sector blijft dat nu 35 jaar, voor ambtenaren 15 jaar (voor vrouwen) of 20 jaar (voor mannen). Het kabinet blijft bij zijn plan voor een geleidelijke verhoging van de pensioengerechtige leeftijd met vijf jaar, naar 60 (vrouwen) en 65 jaar (mannen).

Op verzoek van de bonden is ook de inkomensgrens veranderd waarboven mensen slechts beperkt aanspraak kunnen maken op gratis medische zorg. In plaats van één absolute grens (een gezinsinkomen van 40 miljoen lire, ongeveer 54.000 gulden) wordt nu meer rekening gehouden met de individuele inkomens- en leefsituatie.

Om het streefbedrag van bezuinigingen voor 93 biljoen lire, ruim 120 miljard gulden, intact te laten, wordt de heffingsgrondslag voor de omzetbelasting uitgebreid en gaat voor sommige groepen de pensioenpremie omhoog.

De vakbondsleiders, van wie sommigen tijdens de staking dinsdag zijn uitgemaakt voor "verraders', hebben gezegd gedeeltelijk tevreden te zijn. Zij hebben hun dreigement van een nieuwe, fellere algemene staking na het overleg niet meer herhaald. De stakingsoproep dinsdag is door tegen de tien miljoen Italianen opgevolgd; tussen de zeventig en tachtig procent van de werknemers in de industrie heeft het werk neergelegd.

Het kabinet staat niet alleen door de bonden onder druk, maar ook door de snel-groeiende protestbeweging Lega Nord. Deze heeft opgeroepen geen belasting te betalen en niet meer in te schrijven op staatsleningen, voorstellen die de overheidsfinanciën in enorme problemen zouden brengen als ze worden opgevolgd.

    • Marc Leijendekker