Hoogovens ziet wel iets in alternatieven

ROTTERDAM, 15 OKT. Het overleg tussen de directie van Hoogovens en de vakbonden over de door de het staalconcern voorgestelde sanering heeft gisteren nog geen resultaat opgeleverd. Hoogovens accepteerde de aangereikte alternatieven van onder meer de Industriebond FNV en de Unie BHLP, maar heeft tijd gevraagd om de voorstellen inhoudelijk te bekijken.

Hoogovens wil volgend jaar 2300 banen schrappen en denkt dat onder andere te bereiken via gedwongen ontslag voor 1000 man.

De Industriebond FNV stelde eergisteren op een ledenvergadering een aantal alternatieven samen. Daartoe behoort het afsluiten van een meerjarige collectieve arbeidsovereenkomst, waarbij in 1993 de loonsverhoging gelijk blijft aan de inflatie en het inleveren van de pensioenpremie. Met dit geld zouden meer mogelijkheden tot vervroegd uittreden van oudere werknemers moeten worden gerealiseerd. In ruil voor deze toezeggingen moet Hoogovens afzien van gedwongen ontslagen.

De vakbond Unie BHLP diende gisteren een zogenoemd "solidariteitsplan' in. Daarin sluit de bond gedwongen ontslagen in 1992 en 1993 uit. De FNV-bond wil dat Hoogovens geheel van gedwongen ontslagen afziet. De Unie BHLP meent verder dat oudere werknemers verplicht kunnen worden vervroegd uit te treden. De leden van de Industriebond FNV willen niets van een verplichting weten.

Een woordvoerder van Hoogovens noemde de aangereikte plannen vanochtend “interessante alternatieven”. Het overleg gaat op 28 oktober verder.