Gemeenten versterken de machtspositie van de ...

Gemeenten versterken de machtspositie van de bordeelhouders door vestiging van nieuwe bedrijven te limiteren, maar geen enkele eis te stellen op het gebied van de arbeidsverhoudingen binnen de prostitutie.

L.P.M. van Mens, Erasmusuniversiteit Rotterdam

Het hebben van een "vaste aanstelling' als ambtenaar is net zo iets als rijden met een aangetrokken handrem.

Bert Bravenboer, Rijksuniversiteit Utrecht

Omdat het gebruik van de auto schadelijk is voor de volksgezondheid, dient de reclame op televisie voor auto's verboden te worden, evenals dat gebeurd is met de reclame voor tabaksartikelen.

René van Dal, Rijksuniversiteit Groningen

Gezien de kwaliteit van de programma's op de Nederlandse televisie kan verdere uitbreiding van de reclamezendtijd alleen maar toegjuicht worden.

Henk van Sonsbeek, LU Wageningen