Geen vervolging Franse ministers HIV-transfusies

PARIJS, 15 okt. De socialistische ex-premier Laurent Fabius, ex-minister Georgina Dufoix en ex-staatssecretaris Edmond Hervé zullen niet vervolgd worden voor hun mogelijke aandeel in de affaire van het met HIV-virus besmette bloed dat in de jaren 1985-'86 aan Franse hemofiliepatiënten werd toegediend.

Het presidium van de Franse Nationale Vergadering verwierp gisteren twee voorstellen van de gaullistische RPR en van de liberale UDF een zogeheten Hoog Hof van Justitie in te stellen dat bevoegd is ministers te vervolgen voor misdrijven of overtredingen die zij ambtshalve hebben begaan.