Ecu

In NRC Handelsblad van 8 oktober bepleit E.J. Bomhoff dat een kleine groep EG-lidstaten snel één munt invoert. Ook vooraanstaande Duitse bankiers pleiten hiervoor. Opmerkelijk echter is de argumentatie van Bomhoff. Hij wijst op het hardnekkige verschil tussen de Nederlandse en de Duitse rente. Naar zijn schatting zou minister Kok een miljard gulden kunnen besparen door geleidelijk de staatsschuld te herfinancieren in een gemeenschappelijke munt met de Bondsrepubliek.

Begin dit jaar, toen in het verdrag van Maastricht het tijdschema werd vastgelegd waarlangs alle EG-lidstaten zouden moeten komen tot één munt, kwam de vraag aan de orde of de Staat der Nederlanden niet alvast leningen in die gemeenschappelijke munt, de ecu, uit zou moeten geven. Minister Kok wees die toen af met als argumentatie dat de rente op ecu's hoger is dan de rente op guldens. Herfinanciering zou dus duur uitpakken.

De discrepantie tussen de nadelen toen en de voordelen nu, zit in de waarde van de munt waarover wordt gesproken. Kok had het over de ecu. Bomhoff spreekt van "een gemeenschappelijke munt met de Bondsrepubliek'. Het zou de discussie bevorderen indien Bomhoff man en paard noemt. De munt die 1 miljard gulden voordeel oplevert, is de Duitse mark.

Bomhoffs suggestie is dus de gulden geleidelijk af te schaffen en te vervangen door de Duitse mark. Mij lijkt dat inderdaad een goed idee. Maar dan moeten wel tevoren de politieke consequenties van deze monetaire stap worden geaccepteerd. Het zou betekenen dat Nederland zich aan zou moeten melden als deelstaat van de Bondsrepubliek, met recht op een eigen zetel in de Bankrat van de Bundesbank. De Tweede Kamer zou een deelstaatparlement worden om maar eens een paar praktische punten te noemen die voortvloeien uit Bomhoffs argumentatie. De discussie over zijn voorstellen belooft interessant te worden.

    • P. Frentrop