Ecotax

De door A.H.G. Rinnooy Kan aangevoerde argumenten tegen de invoering van de Ecotax zijn wat voorspelbaar uit de mond van een voorzitter van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (NRC Handelsblad, 6 oktober).

De prijsgevoeligheid van "luxe' goederen is zeker niet hoger dan die van "normale' goederen, zoals bijvoorbeeld etenswaren. Ook in het geval dat de totale consumptie van een produkt niet vermindert, zullen "schoon' geproduceerde goederen (zonder ecotax) meer verkocht worden.

Rinnooy Kan stelt dat er in veel gevallen geen schone alternatieven zijn voor bepaalde goederen, zoals bijvoorbeeld energie. Er wordt in dit geval een belangrijk alternatief over het hoofd gezien, namelijk minder gebruik. Bij een ecotax zal de concurrentiepositie van een energiezuinig produkt verbeteren ten opzichte van die van een energieverslindend produkt en dit komt het milieu ten goede.

Rinnooy Kan klaagt over de "ordinaire belastingverhoging' via ecotax op brandstoffen, grondwater en afval waar geen enkele lastenverlaging tegenover staat. Grotere vervuiling leidt tot hogere kosten aan het opruimen ervan. Hoe kan daar een lastenverlaging tegenover staan?

Men kan raden naar de negatieve gevolgen van het bovengenoemde punt voor de concurrentiepositie van bedrijven, maar ik heb de indruk dat Rinnooy Kan de ernst van de milieuproblemen en het feit dat de oplossing hiervan geld kost, niet ziet. Als men wacht op de mondiale invoering van elk handelen dat men juist acht, dan kan men er lang op wachten. Het is dan de vraag of men tevreden moet zijn als de concurrentiepositie van een bedrijf de mens overleefd.

    • M.D. Davidson