Cyrus Vance: explosie dreigt in Kosovo en Macedonië

NEW YORK, PRISTINA, 15 OKT. Cyrus Vance, co-voorzitter van de EG- en VN-vredesconferentie over ex-Joegoslavië, heeft de Veiligheidsraad gisteren opgeroepen “zeer waakzaam” te zijn voor een “mogelijke explosie” van geweld in Macedonië en Kosovo.

In een mondeling verslag aan de Veiligheidsraad zei Vance gisteren dat “een vonk in Macedonië de hele regio in brand kan zetten”. Over Kosovo, waar de afgelopen dagen betogingen van Albanezen door de Servische politie uiteen zijn gejaagd, zei Vance dat hij en zijn mede-voorzitter Lord Owen er bij de Joegoslavische en de Servische autoriteiten “krachtig” op hebben aangedrongen in te gaan op “de legitieme eisen” van de Albanezen. Die eisen hebben vooral betrekking op de heropening van de Albaneestalige scholen. In Pristina, de hoofdstad van Kosovo, zijn gisteren besprekingen begonnen tussen Joegoslavische en Servische autoriteiten enerzijds en afgevaardigden van de Albanese meerderheid anderzijds, naar aanleiding van de demonstraties en het geweld van eerder deze week. De ministers van onderwijs van Joegoslavië en Servië, Ivan Ivic en Dragan Markovic, spraken met afgevaardigden van de Democratische Liga van Kosovo over de kwestie van het Albaneestalige onderwijs. (Reuter)