Crediteuren van VHS akkoord met sanering

ROTTERDAM, 10 OKT. De crediteuren van vastgoedfonds VHS zijn vandaag voor de rechtbank in Utrecht akkoord gegaan met een plan voor schuldsanering. De concurrente crediteuren hebben ingestemd met kwijtschelding van bijna tachtig procent van de schulden van VHS.

Hierdoor is de weg vrij voor de aandeelhouders om morgen akkoord te gaan met een plan voor de afstempeling van de aandelen VHS. Hierdoor zullen de aandeelhouders 90 procent van hun zeggenschap prijsgeven aan branchegenoot Uni-Invest, die dan bereid met een kapitaalinjectie het fonds te redden van een faillissement.

Van de kant van de crediteuren was vanochtend even de vrees dat de voornaamste crediteur, bank Van Lanschot, een bevoordeelde positie zou krijgen. Mr. G. Prince-Kersten van Kernkamp Advocaten meende dat Van Lanschot 10 miljoen gulden terug zou krijgen van VHS op een vordering van 18 à 19 miljoen gulden. Dat geld zou het een groot deel van het geld zijn dat Uni-Invest in VHS zou stoppen als redding en een hoger percentage dan de de concurrente crediteuren.

Toen Prince-Kersten ontdekte dat Van Lanschot hypothecaire leningen aan VHS had gegeven en dus niet onder de concurrente crediteuren viel, slikte zij haar verzet tegen het akkoord in.

Een aantal anonieme aandeelhouders van VHS, die circa 35 procent van het totaal vertegenwoordigen, is het niet eens met het plan om de aandelen te laten afstempelen ten faveure van Uni-Invest. Zij willen het plan morgen op de aandeelhoudersvergadering afstemmen. De bewindvoerder van VHS meent dat het fonds dan zeker failliet zal gaan.