CDA: Maij moet KLM spreken over veiligheid Schiphol

DEN HAAG, 15 OKT. De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil dat het ministerie van verkeer en waterstaat met de KLM gaat spreken over de veiligheid op Schiphol alvorens de KLM haar forse uitbreidingsplannen mag realiseren.

De KLM heeft besloten ook na de vliegramp in de Bijlmermeer vast te houden aan haar voornemen om haar vluchten op Schiphol komend winterseizoen vanaf 25 oktober met ongeveer 30 procent uit te breiden ten opzichte van vorige winter. Volgens een woordvoerder van de KLM komt dit neer op een uitbreiding van circa 15 procent van het aantal vluchten op Schiphol.

Het Gilde van Verkeersleiders vreest verdere overbelasting van de verkeersleiding op Schiphol. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) was vanmiddag onbereikbaar voor commentaar.

Maij-Weggen schreef de Kamer woensdag, samen met Alders (milieu) en Andriessen (economische zaken) dat naar aanleiding van het ongeluk in de Bijlmermeer extra veiligheidsonderzoek nodig is. Ze wees erop dat dit zou kunnen leiden tot uitstel van de aanleg van nieuwe landingsbanen op Schiphol.

CDA-woordvoerder Frissen wil dat het ministerie van Maij-Weggen met de KLM gaat praten “om tot een goede afweging te komen tussen enerzijds hetgeen de afgelopen week is gebeurd na de ramp in de Bijlmer, en anderzijds de belangen van de KLM en de werkgelegenheid”. Woordvoerders van PvdA en D66 menen dat de uitbreiding van het aantal wintervluchten los moet worden gezien van het onderzoek naar de veiligheid van Schiphol dat als gevolg van de ramp is aangekondigd.

Pag 7: Bezorgdheid over toename van vluchten

Het totaal aantal vluchten van KLM op Schiphol bedroeg het afgelopen boekjaar 105.000. Voor het nu lopende boekjaar, dat eindigt op 31 maart 1993, verwacht KLM een totaal aantal vluchten van 130.000 op Schiphol.

Het Gilde van Luchterverkeersleiders wijst er bij monde van voorziter B. de Winter op dat de Luchtverkeersbegeleiding (LVB) op Schiphol nu reeds met een kleine twintig procent onderbezet is. De uitbreidingsplannen van de KLM kunnen de luchtverkeersbegeleiding verder in de problemen brengen. Zo vreest het Gilde dat er extra vertragingen ontstaan. Tijdens pieken die nu al regelmatig voorkomen, handelen verkeersleiders iedere minuut een vlucht af.

De woordvoerder van de Rijksluchtvaartdienst (RLD), waarvan de LVB deel uitmaakt, bestrijdt dat er nog een structureel tekort aan verkeersleiders bestaat. Volgens de woordvoerder van de RLD kan de groei van het aantal KLM-vluchten dankzij “extra inspanning van de verkeersleiders”, en “de wijze waarop het werk wordt georganiseerd” worden opgevangen. Hij erkent dat de luchtverkeersleiding van Schiphol de afgelopen jaren met een structureel personeelstekort kampte. Volgens hem is dit nu opgelost.

Individuele luchtverkeersleiders op Schiphol veronderstellen dat door de toename van het aantal vluchten op den duur de druk van luchtvaartmaatschappijen op de verkeersleiding kan toenemen. Omdat maatschappijen vertragingen zoveel mogelijk willen vermijden, kan de situatie ontstaan dat de LVB wordt gemaand vluchten sneller af te handelen. Dat zou ook de veiligheid op Schiphol in het geding kunnen brengen. De Winter weerspreekt dit: “Wij zullen veiligheid altijd voor laten gaan. Als we het echt niet meer aankunnen, zullen we moeten leren leven met extra vertragingen.”