Btw op reparatie schoenen en kleding toch omhoog

DEN HAAG, 15 OKT. Staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) ziet geen kans te verhinderen dat de reparatie van schoenen en kleding per 1 januari onder het hoge btw-tarief (17,5 procent) komt. De pogingen van Nederland om een EG-besluit van deze strekking van tafel te krijgen, kunnen in Brussel niet op steun rekenen.

Van Amelsvoort heeft dat gezegd in een overleg met de vaste Kamercommissie voor financiën. Op een vergadering van de Europese ministers van financiën, volgende week, zal Nederland zich niet verzetten tegen het verhogen van de btw voor schoenmakers en winkeltjes voor kledingreparaties.

Alle fracties in de Tweede Kamer toonden zich teleurgesteld over de mededelingen van de staatssecretaris. Enkele weken geleden nam de Kamer een motie van de PvdA'er Melkert aan, waarin het kabinet werd gevraagd alles in het werk te stellen het lage tarief voor schoenmakers en kledingreparatie te handhaven. Vanuit de branche is fel geprotesteerd tegen de voorgenomen btw-verhoging. De bedrijfstak vreest fors omzetverlies en faillissementen.

De Nederlandse federatie van schoenmakersbonden reageerde teleurgesteld en verbolgen op de uitspraken van Van Amelsvoort. De federatie verwijt Van Amelsvoort de Tweede Kamer niet gewezen te hebben op de mogelijkheid om de schoenmakers in eerste instantie in een overgangstarief te plaatsen. De voorgenomen richtlijn van de Europese Commissie om het btw-stelsel te harmoniseren, biedt de mogelijkheid bedrijven die weinig of geen btw betalen eerst in het nieuwe lage tarief van 12 procent te plaatsen.

Nederland zal tijdens de Ecofin ook geen voorbehoud maken op dit punt, zei Van Amelsvoort. Wel zal Nederland in de notulen van de Ecofin-raad laten opnemen dat het een andere positie inneemt dan de andere landen. Dat biedt de mogelijkheid in 1994 op het onderwerp terug te komen.