Bedrijfsleven ziet aantal vacatures teruglopen

ROTTERDAM, 15 OKT. Het aantal vacatures bij particuliere bedrijven en instellingen bedroeg eind juni 1992 bijna 77.000. Dat is 30.000 minder dan een jaar geleden. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend bekendgemaakt.

Sinds vorig jaar daalt het aantal openstaande arbeidsplaatsen. Aan het eind van elk van de vier kwartalen van 1991 en het eerste kwartaal van dit jaar was het aantal vacatures ongeveer 20.000 lager dan een jaar eerder. De nu geconstateerde afname van 30.000 vacatures betekent dus een versnelde daling. In vrijwel alle bedrijfstakken noteerde het CBS een daling.

In de bouwnijverheid daalde het aantal vacatures binnen één jaar van ruim 14.000 tot 9.000. In de bedrijfstak handel, horeca en reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen daalde het aantal vacatures in diezelfde periode met 9.000 tot bijna 19.000.

Eind juni waren er 86.000 banen van werknemers (bezette arbeidsplaatsen) meer dan een jaar daarvoor. Dit betekent een stijging van 1,6 procent. In 1990 lag het aantal banen aan het eind van elk kwartaal 150 à 160.000 hogerer dan een jaar eerder. Vorig jaar daalde dit groeitempo elk kwartaal, tot 86.000 eind december. Verdere dalingen bleven daarna uit.

De banengroei is het grootst in de handel en horeca (plus 3,3 procent). Ook het aantal banen bij de transport-, opslag- en communicatiebedrijven steeg (plus 2,9 procent) evenals de hoeveelheid banen in het bank- en verzekeringswezen en de zakelijke dienstverlening (plus 2,9 procent). De bouwnijverheid en de installatiebedrijven toonde juist een omgekeerd beeld. Daar daalde het aantal banen met 1,4 procent ten opzichte van vorig jaar, een afname van 5.000 banen.