Abva Kabo wil looneis van vier procent bij CAO

ROTTERDAM, 15 OKT. Het bestuur van de vakbond AbvaKabo wil de komende CAO-onderhandelingen in gaan met een looneis van vier procent. Dat bleek gisteren toen de FNV-bond de conceptnota voor het arbeidsvoorwaardenbeleid in 1993 presenteerde.

Het kabinet stelde eerder deze week vast dat de salarissen van de ambtenaren volgend jaar met drie procent mogen stijgen. Het bondsbestuur is in de nota uitgegaan van een inflatie van 3,75 procent, zoals vastgesteld in de Rijksbegroting. Afgelopen week liet het Centraal Plan Bureau (CPB) weten dat de inflatie waarschijnlijk op 2,25 procent zal uitkomen. De definitieve vaststelling wordt in november verwacht.

De AbvaKabo zegt bewust niet uit te gaan van “tussentijdse en nog niet geverifieerde ramingen zoals die in de afgelopen week naar voren zijn gebracht”. Een woordvoerder van de FNV-bond verklaarde vanochtend wel dat het heel goed mogelijk is de looneis naar beneden bij te stellen als de "objectieve' cijfers daartoe aanleiding geven. De meeste CAO's lopen op 1 april 1993 af.

De AbvaKabo, de grootste vakbond binnen de FNV, moet volgend jaar CAO's afsluiten voor onder meer de ambtenaren, de PTT en de nutsbedrijven. Voor de zorgsector (ziekenhuizen, bejaardenzorg, kruiswerk) sloot de vakbond dit jaar twee-jarige CAO's af. De bond verklaart dat, mocht de inflatie lager uitvallen dan oorspronkelijk beraamd, het openbreken van deze twee-jarige contracten niet aan de orde is.

De suggestie van fractievoorzitter Brinkman van het CDA tijdens de algemene beschouwingen dat ambtenaren genoegen moeten nemen met een geringere loonsverhoging, wijst de AbvaKabo van de hand. “Kennelijk is het nog niet tot de fractievoorzitter doorgedrongen dat in het kader van de bestaande afspraken over de CAO-onderhandelingen voor het overheidspersoneel in het voortraject geen rol voor het parlement is weggelegd”, aldus de AbvaKabo in de conceptnota. De huidige CAO voor ambtenaren loopt af op 1 april 1993 en geldt voor 700.000 werknemers.

Naast de loonstijging wil de AbvaKabo aandacht besteden aan verdere arbeidstijdverkorting. Dit blijft voor de vakbond een van de belangrijkste middelen voor de herverdeling van betaald en onbetaald werk. Verder pleit de vakbond voor het aantrekken van meer allochtone werknemers. De leden van de AbvaKabo zullen de nota de komende weken bespreken, waarna ze eind november definitief wordt vastgesteld.