Voor nieuwe begroting zijn er ook meevallers

DEN HAAG, 14 OKT. Het kabinet moet tot het voorjaar de tijd krijgen om maatregelen te nemen om de verwachte financiële tegenvaller op de begroting 1993 te compenseren. Dat vindt financieel woordvoerder Melkert (PvdA). Het CDA wil dat het kabinet in november al met maatregelen komt.

De onenigheid tussen de regeringsfracties openbaarde zich gisteravond in de Tweede Kamer tijdens de algemene financiële beschouwingen over de rijksbegroting 1993. Het kabinet heeft eerder laten weten al in november de begroting te willen aanpassen als de prognose van het Centraal Planbureau dan nog even somber is als de huidige.

De financiële tegenvaller van drie tot vier miljard gulden die het CPB op de rijksbegroting verwacht op grond van de verslechterde economische ontwikkeling is vooral een gevolg van teruglopende belastinginkomsten. Daar staat echter tegenover dat de lagere inflatie aan de uitgavenkant van de begroting zorgt voor meevallers. Het CPB heeft deze meevallers tot nu toe in zijn berekeningen nog niet verwerkt omdat er politieke beslissingen nodig zijn om deze gelden op de begroting vrij te maken.

De financieel specialisten van de departementen zijn druk aan het rekenen hoe groot deze meevallers zijn. Zeker is dat het gaat om omvangrijke bedragen. Zo zou de veel lagere raming van de inflatie in de nieuwe prognose van het CPB betekenen dat de departementen deze zomer te veel prijscompensatie hebben gekregen. Het kabinet verwachtte toen een prijsstijging van 3,75 procent; inmiddels is deze prognose bijgesteld naar 2,25 procent.

Ook is er dan - bij handhaving van de uitgangspunten van het kabinet voor het inkomensbeleid - in de begroting 1993 te veel gereserveerd voor de inkomens van ambtenaren, werknemers in de gesubsidieerde sector en mensen met een sociale uitkering.