Volumineuze kasgeldreserve

AMSTERDAM, 14 OKT. Gedurende de verslagweek was er sprake van relatief ruime geldmarktverhoudingen. Enerzijds verruimde de geldmarkt door netto-overheidsbetalingen ten bedrage van 1 miljard gulden, anderzijds door valuta-interventies door DNB. Het saldo van de mutatie van de goud- en deviezenvoorraad (een stijging met 1465 miljoen gulden) en de mutatie van de post "waarderingsverschillen' (een stijging van 529 miljoen gulden) geeft een indicatie voor de omvang van deze interventies, derhalve 936 miljoen gulden.

Als gevolg van de ruime verhoudingen op de geldmarkt wist het gezamenlijke bankwezen in de verslagweek één punt extra op het contingent te besparen. Maandag was 89 procent van de contingentsperiode voorbij, terwijl 86 procent van de contingentsruimte was verbruikt. Overigens is een besparing van drie punten tegen het einde van de contingentsperiode (23 oktober) niet ongewoon. Vandaag en gisteren moesten de banken het zien te redden zonder beleningsfaciliteit. Verwacht wordt dat DNB de banken morgen met een nieuwe speciale belening te hulp zal komen. Met ingang van morgen wordt de geldmarkt tevens met een volumineuze kasreserve geconfronteerd, namelijk van ruim 20,1 miljard gulden. Hiermee beoogt DNB de verruiming van de geldmarkt door de valuta-interventies en door de forse overheidsafdrachten (in verband met rente- en aflossingsverplichtingen) teniet te doen. Op 23 oktober zal deze "mammoet-kasreserve' aflopen, één dag later dan de geldmarktverkrappende storting van de jongste staatslening. Naar verwachting zal dit de laatste staatslening ter dekking van de financieringsbehoefte van dit jaar zijn.

Als gevolg van de kracht van de gulden ten opzichte van de Duitse mark, zag DNB vorige week kans het beleningstarief met 0,1 procentpunt te verlagen. Ook andere Europese centrale banken zagen de afgelopen week hun kans schoon om de geldmarkttarieven te verlagen, waaronder die van België en van Italië. De Nederlandse geldmarkttarieven daalden navenant. Zo moest maandag voor eenmaands interbancaire deposito's 8,85 procent worden betaald, tegen 8,95 procent een week eerder. De geldmarkttarieven voor de langere termijnen vertoonden nog een sterkere daling, mede ingegeven door speculaties over een spoedige verlaging van het disconto en het Lombardtarief in Duitsland. Voordat de Bundesbank hiertoe overgaat, zal in onze optiek echter eerst meer duidelijkheid komen over een drietal onzekere factoren. Deze zijn: de onderhandelingen over de eventuele herziening van de EMS-regels, de gevolgen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen voor de dollarkoers-ontwikkeling en de onderhandelingen tussen de Duitse sociale partners over de aanpak van de malaise in de voormalige DDR.

Bron: Economisch Bureau ING Bank