VNO: tegenvaller beloopt 5 miljard

DEN HAAG, 14 OKT. Het kabinet kampt volgens het Verbond van Nederlandse Ondernemingen volgend jaar door internationale problemen met een extra financieel probleem van 5 miljard gulden. Dit komt doordat het financieringstekort hoger uitvalt en de collectieve lastendruk teveel stijgt.

Dit zei VNO-voorzitter A. Rinnooy Kan vanmorgen op een persconferentie. Hij waarschuwde voor “paniekvoetbal”. Want, stelde hij, daarmee win je geen Europese concurrentieslag. Wel vindt het VNO dat de jongste, sombere cijfers van het Centraal Planbureau een “uitdrukkelijke uitnodiging” vormen voor loonkostenmatiging. Anderzijds wil het VNO, na het overleg met de vakcentrales en het kabinet van afgelopen zaterdag, wachten met een volgende bijeenkomst tot het CPB een nieuwe, uitgewerkte prognoses gereed heeft. Die worden begin november verwacht. Ook moet het kabinet eerst zijn antwoord op die nieuwe prognoses formuleren, in de vorm van beleidsvoornemens, aldus Rinnoy Kan.

De VNO-voorzitter prees het kabinet omdat het tot dusver een goede koers vaart, naar een lagere collectieve lastendruk, een lager financieringstekort, en een activerend arbeidsmarktbeleid. Maar, stelde hij, het kabinet moet die koers wel vasthouden, ook in de gewijzigde omstandigheden.

De VNO-voorzitter stelde dat een centraal akkoord over 1993 alleen mogelijk is als men het in de Sociaal-Economische Raad eens is geworden over de middellange termijn, de jaren negentig. Op de vraag of zo'n akkoord mogelijk is zonder dat werkgevers en werkgevers het eens worden over de koppeling van lonen en uitkeringen, gaf Rinnooy Kan geen direct antwoord. Wel stelde hij dat, “als we het over alles eens worden, we het ook over de koppeling eens worden”.