Verklaring tegen rassendiscriminatie

DEN HAAG, 14 OKT. Minister Dales (binnenlandse zaken) heeft vandaag een Algemene Verklaring tegen Rassendiscriminatie - ondertekend door de regering en 60 maatschappelijke organisaties - aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

De ondertekenaars veroordelen intolerantie, vooroordelen en achterstelling en verplichten zich alle vormen van discriminatie te voorkomen en te bestrijden. De verklaring is een gevolg van een vorig jaar vrijwel unaniem door de Kamer ondersteunde motie van Groen Links waarin er op wordt aangedrongen dat politiek, bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties zich "ondubbelzinnig verplichten' rassendiscrimatie te bestrijden.