Veiligheidsraad VN gispt de Rode Khmer

NEW YORK, 14 OKT. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren een resolutie aangenomen waarin de Cambodjaanse Rode Khmer te verstaan wordt gegeven dat de vrije verkiezingen in Cambodja, volgend jaar, door zullen gaan, of de Rode Khmer eraan deelneemt of niet.

VN-resolutie 783, die unaniem werd aangenomen, bevestigt dat het verkiezingsproces moet verlopen volgens het eerder vastgestelde tijdspad. De Veiligheidsraad heeft Japan en Thailand in eerste instantie, en Frankrijk en Indonesië in tweede instantie, tot 15 november de tijd gegeven om oplossingen voor de problemen met de Rode Khmer te vinden.

Het vredesplan van de Verenigde Natie, uit 1991, voorziet in het houden van verkiezingen, uiterlijk in mei 1993, waaraan de drie voormalige verzetgroeperingen (Rode Khmer, nationalisten en de partij van prins Norodom Sihanouk) en de regerende communistische partij moeten deelnemen. Maar de maoïstische Rode Khmers, die tussen 1975 en 1979 een schrikbewind voerden in Cambodja, weigeren verdere uitvoering van het vredesplan, waaronder ook de handtekening van de Rode Khmer zelf staat.

Als reden noemen de Rode Khmer-leiders dat zich in Cambodja nog steeds een groot aantal Vietnamese militairen bevindt, verkleed als burgers. In 1989 trok het Vietnamese leger zich na een aanwezigheid van ruim tien jaar terug uit het buurland, waarna een vredesregeling mogelijk werd. De Rode Khmer heeft de beschuldiging dat Vietnamese militairen zijn achtergebleven nooit kunnen staven en dat heeft al herhaaldelijk tot felle kritiek van VN-functionarissen geleid. (AP, Reuter)