Ter Beek voor behoud dienstplicht

DEN HAAG, 14 OKT. “Ik heb altijd een principiële voorkeur gehad voor de dienstplicht. En nog.” Dat zegt minister Ter Beek in een interview in het novembernummer van Opzij dat volgende week verschijnt. Hoewel de minister zich niet uitspreekt over het advies van de Commissie-Meijer om de dienstplicht te handhaven, geeft hij daarmee een duidelijk signaal ten behoeve van de komende discussie hierover in het parlement.

Ter Beek zegt zich niet voor de dienstplicht uit te spreken omdat hij “beroepsmilitairen niet zou vertrouwen of omdat ik bang zou zijn voor een staatje in een staat of een coup of zoiets. (...) Het gaat mij om de wisselwerking. Dat de krijgsmacht gevoed wordt met jonge mensen, met nieuwe ideeën, met lastpakken misschien, maar toch steeds frisse impulsen krijgt.”

Het voorstel tot handhaving van de dienstplicht door de commissie-Meijer is op tamelijk brede afwijzing gestuit in de Tweede Kamer. Aan de deze week naar de Kamer gestuurde definitieve versie van het rapport heeft de commissie een inleiding toegevoegd van minister Ter Beek voor de commissie op 18 juni.

Daaruit blijkt dat men de analyse van een resterende dreiging aan de minister zèlf ontleent. Hij zegt dat wat de omvang van het potentieel van de krijgsmacht betreft rekening dient te worden gehouden met het feit “dat escalatie van regionale conflicten tot een groot conflict nooit volledig kan worden uitgesloten.”