Studie: alleen gerichte hulp naar Rusland

BONN, 14 OKT. Rusland voldoet niet aan de politieke en economische voorwaarden om grootschalige hulpprogramma's kans van slagen te geven. Dit staat in een rapport dat gisteren is gepubliceerd door drie onafhankelijke instituten in Duitsland.

Het rapport werd in opdracht van het ministerie van economische zaken in Bonn opgesteld door het Duitse instituut voor Economisch Onderzoek in Berlijn, het Instituut voor Wereldeconomie van de universiteit van Kiel en het Economisch Onderzoeksinstituut Halle.

Het rapport waarschuwt dat “Rusland economisch en politiek dreigt af te dwalen”. Voornaamste probleem, volgens de instituten, is het onvermogen van de centrale overheid om hervormingen door te voeren wegens blokkades op lager politiek niveau. De staat heeft aanzienlijke problemen met corruptie en georganiseerde misdaad. Om die reden moet hulp zeer gericht worden gegeven en moet "losse' financiële hulp voortaan achterwege blijven.”

Om de politieke problemen het hoofd te bieden, moet de regering een federaal systeem opzetten om de verantwoordelijkheden te verdelen, zo luidt een aanbeveling in het rapport. Meest noodzakelijke hervormingen zijn de instelling van een overzichtelijk juridisch stelsel met onafhankelijke rechtspraak, de opheffing van interne economische barrières, de opening van de markt en de toelating van buitenlandse investeringen. De instituten dringen er bij het Westen op aan om de handelsbarrières voor Russische produkten te verlagen. (AP)