Privacy-waarborg medicijn-onderzoek

ROTTERDAM, 14 OKT. Alle persoonsgegevens die van belang zijn bij het geneesmiddelenonderzoek dat door de farmaceutische industrie wordt gedaan, vallen voortaan onder de Wet Persoonregistraties.

Gisteren heeft de Nederlandse Associatie van de Farmaceutische Industrie Nefarma daarover overeenstemming bereikt met de Registratiekamer. De farmaceutische industrie is de eerste bedrijfstak die zo'n, voor alle fabrikanten en importeurs bindend, reglement heeft opgesteld. De regels voorzien onder meer in de verplichting om aan alle betrokkenen toestemming te vragen voordat gegevens over een persoon worden opgeslagen.