"Ook Israel kan een aardbeving niet doorstaan'

TEL AVIV, 14 OKT. Israelische specialisten voorspellen een nationale ramp indien Israel wordt getroffen door een soortgelijke aardbeving als die in Egypte.

Minister van bouwnijverheid Binjamin Ben-Eliezer zei gisteren dat tienduizenden appartementen die in de jaren vijftig en zestig werden gebouwd, een dergelijke aardbeving niet kunnen doorstaan. Volgens hem geldt dat gevaar niet voor gebouwen die na 1988 zijn opgetrokken, omdat deze aan de anti-aardbeving standaarden voldoen. Sedert 1988 is de controle op de bouw aanzienlijk verscherpt.

Vorig jaar heeft de staatscontroleur, de Israelische rekenkamer, een aanzienlijk somberder beeld van de situatie geschetst. Veel gebouwen in Israel kunnen volgens de rekenkamer een aardbeving niet doorstaan omdat aannemers zich uit winstbejag niet aan de veiligheidsvoorschriften hebben gehouden. Door de rekenkamer gehoorde bouwkundigen spraken zelfs van honderdduizenden gebouwen die niet tegen een aardbeving bestand zouden zijn.

Een onderzoek in de stad Kiryat Shmona, ten noorden van Tiberias, heeft uitgewezen dat tientallen flatgebouwen van meer dan vier verdiepingen een sterke aardbeving niet kunnen overleven. Deze stad ligt evenals Tiberias en de hele Jordaanvallei in de zone waar zich volgens seismologen een zware aardbeving kan voordoen.

Professor Yaacov Glick, een bouwspecialist van het Technion in Haifa, is van mening dat een zware aardbeving in de dichtbevolkte kuststrook, tachtig kilometer westelijker, grote schade kan toebrengen.

Volgens Israelische seismologen kan zich binnen vijftig jaar in Israel een grote aardbeving voordoen. In 1836 werd de stad Tsfad door een aardbeving plat gelegd en in 1927 werd Jericho zwaar door een aardschok getroffen. Van 1982 tot 1988 zijn in de Jordaanvallei vier aardbevingen met een kracht van ongeveer 3 op de schaal van Richter geregistreerd.

De Israelische pers besteedt vandaag veel aandacht aan het aardbevingsgevaar in Israel. Grote seismologische kaarten schetsen een beeld van de gevarenzones in Israel.

Premier Yitzhak Rabin heeft intussen de Egyptische president Mubarak telefonisch zijn medeleven betuigd met de slachtoffers van de aardbeving in Egypte. Nogmaals bood hij Israelische hulp aan maar de Egyptische president ging daar met de opmerking dat “we de zaak aankunnen” niet op in.

    • Salomon Bouman