Leden FNV-bond ook tegen outplacement; Cao als blokkade tegen ontslagen bij Hoogovens

BEVERWIJK, 14 OKT. De huidige collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor Hoogovens wordt niet opengebroken. Dit hebben de leden van de Industriebond FNV gisteravond beslist. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat er vóór april 1993, wanneer de huidige CAO afloopt, niemand gedwongen ontslag krijgt.

Ook menen de leden dat er geen sprake kan zijn van gedwongen outplacement, waarbij de directie personeelsleden aanwijst die ander werk buiten de poorten van het staalbedrijf moeten accepteren.

Op een chaotisch verlopen ledenvergadering van de FNV-bond gaven de werknemers gisteren een blanco cheque aan onderhandelaar J. Schalkx, die vanochtend een tweede overlegronde met de directie van Hoogovens aanging. Rond het middaguur was het overleg nog bezig.

De directie van het staal- en aluminiumconcern Hoogovens kondigde in september een kostenbesparing van 300 miljoen gulden in '93 aan. Daartoe moeten volgend jaar 2300 arbeidsplaatsen verdwijnen, waarbij voor 1000 werknemers gedwongen ontslag dreigt. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Hoogovens altijd gedwongen massa-ontslagen weten te voorkomen. De 2300 arbeidsplaatsen komen nog eens bovenop het aangekondigde verlies van werkgelegenheid in het kader van het Masterplan, een grootscheepse efficiëncy-operatie bij Hoogovens. In 1994 en 1995 zal Hoogovens als gevolg van dit plan 1000 banen schrappen.

Op de vergadering bleek opnieuw dat gedwongen ontslagen voor de Industriebond FNV uit den boze zijn. Wel is de bond bereid een meerjarige CAO af te sluiten, als Hoogovens op zijn beurt bereid is af te zien van de gedwongen ontslagen. Onderhandelaar Schalkx: “Dan willen wij in 1993 genoegen nemen met een loonsverhoging die gelijk is aan de inflatie die op 1 april van dat jaar geldt.” Voor 1994 en 1995 zou de Industriebond FNV akkoord gaan met inflatie plus een geringe reële loonsverhoging.

De bond stelt verder voor dat werknemers en werkgevers gedurende één jaar geen pensioenpremie betalen. Deze maatregel brengt naar schatting 100 miljoen gulden op die moet worden gebruikt om verschillende vormen van vervroegd uittreden voor oudere werknemers te betalen.

De FNV-bond erkende gisteravond dat, om de continuteit bij Hoogovens te garanderen, er een structurele kostenbesparing nodig is, hetgeen leidt tot een overschot aan werknemers. Getallen wilde Schalkx daarbij niet noemen. De chaos werd compleet toen de leden akkoord gingen met deze noodzaak tot structurele kostenbesparing, maar de gevolgen ervan (namelijk een hogere produktiviteit en het daarmee samenhangende verlies van arbeidsplaatsen) niet accepteerden.

Onderhandelaar Schalkx had gisteravond grote moeite zijn achterban op één lijn te houden. De onduidelijkheid van de gepresenteerde plannen droeg daartoe bij. Bovendien moesten de leden stemmen over drie moties en tien punten, die ze vantevoren niet hadden ingezien en waarover ze nauwelijks hadden kunnen nadenken.

De vakbond Unie BLHP diende vanmorgen in het overleg met de Hoogovens-directie een zogenoemd "solidariteitsplan' in voor de op handen zijnde reorganisatie van het staalconcern. Het plan omvat ook tien punten, waaronder geen gedwongen ontslagen in dit en volgend jaar, zo nodig verplicht opleggen van ouderenregelingen en een vertrekpremie voor werknemers die snel elders aan de slag gaan. Verder wil de bond dat extra aandacht wordt besteed aan het her-, om- en bijscholen van werknemers om hun concurrentiepositie op de arbeidsmarkt te verbeteren. In ruil voor financiële concessies (in de volgende CAO) verlangt de bond dat aan de werknemers een kwart van de winst toevalt zodra het concern weer floreert.