Korpschef keert zich tegen Kosto; Kritiek Nordholt op beleid illegalen

AMSTERDAM, 14 OKT. Hoofdcommissaris Nordholt heeft vanochtend scherpe kritiek geuit op de wijze waarop de rijksoverheid met de illegale vluchtelingen omspringt. “Rond de illegalen is een proces gaande van politieke verdringing”, aldus de Amsterdamse hoofdcommissaris.

Nordholt zal spreken met staatssecretaris Kosto over het te volgen beleid ten aanzien van de illegaal in Nederland verblijvende overlevenden van de vliegramp in de Bijlmer. Daarbij zal hij de mogelijkheid bespreken om deze slachtoffers een verblijfsvergunning te verstrekken op grond van humanitaire overwegingen. “Als je stelt dat alle illegalen het land uit moeten dan is dat een volstrekte negatie van de werkelijkheid.” Volgens de hoofdcommissaris zal de toestroom van illegale buitenlanders de komende jaren alleen maar toenemen.

Het stadhuis in Amsterdam is aan het eind van de ochtend tijdens een persconferentie over de Bijlmerramp korte tijd volledig ontruimd geweest na een bommelding. In een telefoontje waarin de bom werd gemeld, werd een direct verband gelegd met de behandeling van illegaal in Nederland verblijvende Ghanezen die bij de ramp zijn betrokken.

Tijdens de persconferentie kwamen twee brieven ter sprake die staatssecretaris Kosto had verstuurd - één aan Nordholt en één aan burgemeester Van Thijn. In beide brieven steunt hij de publieke uitlatingen die tot dusver door Van Thijn en Nordholt zijn gedaan. Bij de hoofdstedelijke politie bleek echter ook ergernis te bestaan over de opstelling van Kosto. “De burgemeester wordt gesterkt in zijn toezeggingen. Ik word er mee geconfronteerd”, aldus Nordholt.

Vanochtend maakte een woordvoerder van het Ghana Coördinatiecomité Bijlmerramp in een radioprogramma van de Vara bekend dat twaalf illegale Ghanezen binnen een maand het land moeten verlaten. Zij zouden hiertoe opdracht hebben gekregen van de vreemdelingenpolitie. Dit gebeurde nadat de betrokken Ghanezen naar de vreemdelingenpolitie waren doorgestuurd door de Scoiale Dienst.

Op de persconferentie erkende hoofdcommissaris Nordholt dat in zes gevallen een "afmeld-kaart' was verstrekt in verband met illegaal verblijf. Volgens Nordholt was een en ander het gevolg van een misverstand en kunnen de betrokkenen de kaart vernietigen. Ook zal alle informatie over de betrokkenen bij de politie worden vernietigd. “Ik heb gezegd dat onder mijn leiding geen van de mensen geregistreerd wordt. Die belofte houd ik”, aldus Nordholt.

Pag 7: Bommelding Amsterdam

De bommelding in het Amsterdamse Stadhuis, vanmorgen, had plaats op het moment van de dagelijkse persconferentie waarin het crisisteam de laatste informatie over de ramp verstrekte. De verantwoordelijkheid werd telefonisch opgeëist door iemand die zei te spreken namens de actiegroep Rara, de groep die vorig jaar de verantwoordelijkheid opeiste voor de aanslag op het huis van staatssecretaris Kosto.

Even na kwart over elf werd de persconferentie abrupt beëindigd met de mededeling van hoofdcomissaris Nordholt dat het stadhuis ontruimd werd. Bij het stadhuis was reeds bij de aanvang van de persconferentie rond kwart voor elf de eerste bommelding binnengekomen. Bij een tweede melding werd gesteld dat de bom om half twaalf zou afgaan. Hoewel dit niet gebeurde bleef het stadhuis ontruimd tot even voor één uur.

In het tweede telefoontje werd een direct verband gelegd met de behandeling van illegaal in Nederland verblijvende Ghanezen die bij de ramp zijn betrokken. In de brief aan Nordholt stelt de staatssecretaris dat de illegalen als gevolg van de ramp niet het land zullen worden uitgezet, maar dat anderzijds de ramp alszodanig geen rede is tot legalisering. Wel zouden betrokken illegalen zich vrijwillig kunnen melden. Mogelijk zou dan een verblijfsvergunning worden verstrekt, “indien betrokkene reeds vele jaren lang onafgebroken hier is en duurzaam werk verricht, waarover premies en belastingafdracht heeft plaatsgevonden”, aldus de staatssecretaris.

De hoofdcommissaris benadrukte dat de Amsterdamse politie geen vervolgingsbeleid tegen illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen voert. “Wij wijzen alleen mensen terug naar hun land van herkomst die zijn opgepakt in verband met criminele ovetredingen. Dat alleen al is moeilijk genoeg”, aldus Nordholt.

In de persconferentie onderstreepte Nordholt dat er geen enkel verband bestaat tussen de illegaal verblijvende Ghanezen en georganiseerde misdaad. Eerder dit jaar had de Amsterdamse politie in een persbericht over een drugsbende melding gemaakt van tienduizend illegale Ghanezen in de Bijlmer. “Ik betreur het dat door berichten het verband is gelegd tussen illegaliteit, criminaliteit en Ghanezen. Een dergelijk bewering is volstrekt krankzinnig en nooit zo gesteld”, aldus Nordholt.

Het aantal geïdentificeerde slachtoffers van de luchtramp in de Bijlmermeer is gestegen van 20 tot 26. Het aantal vermisten is inmiddels teruggebracht van 52 tot 38. Het totaal aantal mogelijke slachtoffers is daarmee gedaald van 72 tot 64.