Koop VWN door Rodamco ketst af

ROTTERDAM, 14 OKT. Het beleggingsfonds Rodamco heeft gepoogd het onroerend goed-fonds Vaste Waarden Nederland (VWN) over te nemen. Dat is vernomen uit zeer betrouwbare bronnen bij de aandeelhouders van VWN. Gisteren maakte VWN bekend dat de fusie-gesprekken met een "Nederlandse beleggingsinstelling' deze week zijn afgebroken.

Rodamco en VWN willen de fusiegesprekken niet formeel bevestigen. Directeur T. Wernink van WVN heeft beloofd de indentiteit van de "gesprekspartner' niet te onthullen en wil uitsluitend in algemene termen praten over de afgeketste overname-deal.

Rodamco wilde VWN ombouwen tot een landenfonds, waarin het eigen Nederlandse vastgoed met dat van WVN zou worden samengevoegd. Het beleggingsfonds was bereid om 150 miljoen gulden op tafel te leggen als injectie in de kas van WVN, dat weinig contant geld heeft. De aandeelhouders van VWN, dat voor 96 procent in handen is van institionele beleggers zoals Shell Pensioenfonds en verzekeraar ACVB, lieten het bod echter afketsen.

“Er was met de partner geen overeenstemming over de ruilverhouding bij het samenvoegen van de portefeuilles. Wij vonden dat wij wel een good-will (bedrag boven de intrinsieke waarde van de aandelen) verdienden”, zegt Wernink. Daarnaast wilden de bestaande aandeelhouders van WVN niet ingaan op de eis van Rodamco om met een financiële injectie van 100 miljoen gulden te komen. Een ander punt was de exit-regeling voor de huidige aandeelhouders van WVN, die de eerste vijf jaar niet zouden mogen uitstappen volgens Rodamco.

VWN overweegt zich nu geheel van de beurs terug te trekken en neemt daarover vrijdag een beslissing. De huidige aandelenkoers die ver onder de intrinsieke waarde ligt, maakt het VWN moeilijk om vastgoed met aandelen te kopen.

    • Karel Berkhout