Kersverse eigenaar laat West Invest tanden zien

UTRECHT, 14 OKT. De kersverse grootaandeelhouder van het onroerend goed-fonds West Invest Fortress in Utrecht, de Zweedse Gota Banken, heeft gisteren bij het eerste optreden op een aandeelhoudersvergadering meteen de tanden laten zien.

Het voorstel van de directie de eigen aandelen in te kopen werd verworpen door Gota Banken, die een belang van 61 procent in West Invest heeft. Bovendien liet R. Lydahl, die gisteren met G. Emitslöf als commissaris werd benoemd namens Gota banken, weten op den duur weer af te willen van het belang in West Invest. “Voorlopig hebben banken en de Zweedse overheid in de huidige vastgoed-crisis de afspraak om niet te verkopen. Op de lange termijn geloven wij dat geen enkele bank onroerend goed, dan wel een onroerend goed-maatschappij moet bezitten”, waarschuwde Lydahl.

Gota Banken is deze zomer in het bezit gekomen van het pakket-West Invest, dat Gota in onderpand had van de gefailleerde Zweeds-Deense beleggingsgroep Inca. De benoeming van de nieuwe commissarissen greep de directie gisteren aan om de aandeelhouders een machtiging te vragen voor de inkoop gedurende de komende 18 maanden van aandelen tot 10 procent van het aandelenkapitaal. Daarmee hoopte West Invest de koers op te krikken boven de huidige 9 gulden, die volgens haar te laag is om nog met aandelen vastgoed te kunnen aankopen.

Toen een aantal aandeelhouders morde over de gevolgde procedure, besloot president-commissaris J. Hillenius staande de vergadering de machtiging slechts te vragen tot de volgende vergadering. “In Zweden is de inkoop van eigen aandelen verboden en voor Gota Banken is de hele kwestie onbelangrijk. Omdat een aantal aandeelhouders tegen was, hebben wij ook tegen gestemd”, was de stemverklaring van Lydahl, die benadrukte dat de verhouding met de directie goed is. De kleine aandeelhouders stemden overigens - op een aandeel na - voor het voorstel.

West Invest maakte gisteren bekend het verlieslijdende winkelcentrum Nordic in Kopenhagen te willen verkopen, omdat de resultaten niet verbeteren. Het eerste half jaar leed West Invest op de Deense deelneming een verlies van 1,9 miljoen gulden.