Inflatie daalt in september met half punt tot 3,4 procent

DEN HAAG, 14 OKT. De prijsindex van de gezinsconsumptie steeg tussen midden augustus en midden september met 0,5 procentpunt. Dat betekent dat de inflatie tussen september 1991 en september 1992 uitkomt op 3,4 procent. Dit blijkt uit vooorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Exclusief de consumptie van medische zorg steeg de prijsindex tussen september 1991 en september 1992 met 2,7 procent. Het "gecorrigeerde prijsindexcijfer', met verlaagde weging voor medische verzorging en exclusief de invloed van wijzigingen in de indirecte belastingen en subsidies, nam in deze periode met 3,1 procent toe. Hierbij wordt geen rekening gehouden met wijzigingen in het stelsel van ziektekostenverzekeringen.

De stijging van de eerstgenoemde prijsindex van de gezinsconsumptie, die betrekking heeft op de consumptie door werknemersgezinnen met een gezinsinkomen dat in 1985 onder de loongrens van de ziekenfondsverzekering lag, is de afgelopen maanden geleidelijk afgenomen. Vergeleken met de overeenkomstige maand één jaar eerder was deze prijsindex in september 1991 met 4,4 procent gestegen. Daarna liep het cijfer eerst op, tot 4,9 procent in december 1991. In het voorjaar van 1992 bleef de stijging constant, op ruim 4 procent. Sinds juli ligt de stijging van de prijsindex lager, op circa 3,5 procent.

De stijging van het "gecorrigeerde prijsindexcijfer' lag in september 1991 op 3,2 procent, steeg darna tot 3,8 procent in december 1991, en bedroeg in 1992 voortdurend 3 procent of enkele tienden van procenten meer.