Duitse coalitiepartijen eens over asielkwestie

BONN, 14 OKT. De partijen van de Duitse regeringscoalitie zijn het gisteren eens geworden over een aantal nieuwe maatregelen om de afwikkeling van asielaanvragen te versnellen en de aanhoudende stroom asielzoekers in te perken.

De maatregelen, die morgen in stemming worden gebracht in de Bondsdag, voorzien onder andere in de mogelijkheid om asielzoekers uit landen waar geen politieke vervolging plaatsheeft snel terug te sturen. Hetzelfde geldt voor asielzoekers die al eerder in andere veilige landen, bijvoorbeeld Nederland, zijn geweest of daar zijn uitgewezen. Ook willen de partijen het mogelijk maken om sneller asielzoekers uit te wijzen die strafbare feiten hebben gepleegd of die tegenwerken bij het vaststellen van hun identiteit. De asielzoekers kunnen dan desgewenst vanuit hun land van herkomst een beroepsprocedure tegen hun afwijzing voeren.

Het probleem van de asielzoekers geldt al geruime tijd als een van de dringendste van het land, maar de coalitiepartijen - de CDU van bondskanselier Helmut Kohl, de Beierse CSU en de liberale FDP - waren er tot dusverre niet in geslaagd om een vergelijk over deze kwestie te bereiken. Dit jaar worden in Duitsland in totaal 500.000 asielaanvragen verwacht. Velen zijn van mening dat de recente uitbarstingen van geweld tegen buitenlanders rechtstreeks verband houden met de aanhoudende stroom asielzoekers.

De regeringspartijen willen voorts een speciale status invoeren voor vluchtelingen uit gebieden waar een burgeroorlog woedt. Duitsland moet proberen om met andere Europese landen hiervoor uniforme regels op te stellen.

Pag 5: Druk op SPD wordt groter

Tijdens overleg van de partijleiders in Kohls kanselarij werd men het er gisteren ook over eens dat artikel 16 van de grondwet moet worden geamendeerd. Hoe de tekst van de grondwet er dan uit moet zien is nog een open vraag. De partijen willen zich jegens de vluchtelingen opstellen volgens het Geneefse vluchtelingenverdrag. Politiek vervolgden kunnen ook in de toekomst in Duitsland op asiel rekenen.

Het akkoord van de partijen verhoogt de druk op de oppositionele SPD. Deze heeft zich lang verzet tegen een verandering van artikel 16. De partijleiding, voorop voorzitter Björn Engholm, heeft echter onlangs voorgesteld dat ook de SPD hiermee instemt. Volgende maand zal de SPD zich tijdens een buitengewoon partijcongres over de plannen van Engholm uitspreken.

De SPD speelt een essentiële rol in deze kwestie. Elke wet moet ook door de Duitse Eerste Kamer, de Bondsraad, worden aangenomen, waarin de SPD een meerderheid heeft. Voor een grondwetswijziging, waarvoor een tweederde meerderheid is vereist, is de steun van de SPD eveneens onontbeerlijk.